Студентський науковий гурток кафедри всесвітньої історії «MNEMOSYNE»

 

Студентський науковий гурток кафедри всесвітньої історії «MNEMOSYNE»

 

mnemosina

Богиня Мнемосіна – персоніфікована Пам’ять,

яка володіє Всевіданням:

знає «все, що було…» (Гесіод)

 

     Обґрунтування мети і цілей СНГ

     Нині історична освіта в Україні включає в себе оволодіння навичками наукових досліджень, інноваційними методами історичного аналізу й інтерпретаціями політичних, соціальних і культурних процесів і відносин, необхідних у професійній експертно-аналітичної діяльності майбутніх випускників.

     Актуальність гуртка вбачаємо в активізації дослідно-креативного потенціалу студентства історико-філософського факультету КУБГ, спираючись на принципи міждисциплінарності, а також «навчання через дослідження».

     Пріоритетними завданнями роботи СНГ «Мnemosyne» є вироблення вміння науково-критичного осмислення феноменів світової культурної спадщини, конструювання і ретрансляції соціокультурних практик в історичній ретроспективі, реконструкції значення та смислів діяльності індивідів, загальнолюдських і національних цінностей пам’яток духовної культури та соціального досвіду.

    Напрями дослідної діяльності гуртка «Мnemosyne»:

  • структури і люди в парадигмі соціокультурної історії;
  • трансформації форм соціальності і повсякдення: індивідуальні та колективні смисли і практики в умовах екстремальності і насильства;
  • локальна історія: комбінація макро- і мікропідходів;
  • теорія і практика жіночої / гендерної історії;
  • історична пам’ять та політика пам’яті, коммеморативні практики в державному управлінні, колективна та індивідуальна пам’ять;
  • персональна історія: «біографія як засіб /спосіб підхід в історичних дослідженнях.

     Методологічні цілі СНГ «Мnemosyne»

     Освітня програма «Історія і археологія» рівня бакалавр і магістр, реалізована в межах історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, передбачають фундаментальну теоретичну і практико-орієнтовану навчальну підготовку студентів з використанням дидактичних новацій, всебічне студіювання ними новітніх підходів і методів щодо дослідження історико-культурної спадщини людства, у тому числі окремих епох, країн, регіонів, цивілізацій.

     Прикметною рисою, що характеризує діяльність СНГ «Мnemosyne», є зв'язок між теоретичним навчанням, соціально-практичними знаннями і конкретними навичками експертно-аналітичної, проектної та консультаційної роботи. Значну увагу у програмі роботи гуртка приділено дослідницькій роботі з різними видами текстів соціокультурної спадщини (речовими, вербальними, візуальними, віртуальними).

     Керівник /координатор: професор Драч Оксана Олександрівна.

     Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Події

2022/2023 н/р.

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Salus populi suprema lex / благо народу – вищий закон: Її Величність Королева Єлизавета II»

2021/2022 н/р.

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Соціокультурний вимір доби Модерну: гендерна історії»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Fiat iustitia! Правопорядок і правопорушення в Середньовіччі»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Націєтворчі процеси Ірландії ХІХ ст.»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Індивід у кризових ситуаціях: соціально-історичне сукупно з психологічним»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Підсумки роботи клубу в 2021 році»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Християнство на Далекому Сході: шлях Японії та Китаю»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Світові релігії: історичний досвід Сходу»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Наполеон Бонапарт у комеморативних практиках»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Психоісторичні рефлексії щодо особи Наполеона Бонапарта»

Засідання студентського наукового клубу «MNEMOSYNE» на тему «Персоналія в історії: Наполеон Бонапарт – особистість, яка змінила долю Європи»

Перше установче засідання студентського наукового клубу “MNEMOSYNE”

 

Анонси

Факультет у соціальних мережах