Неформальна освіта

     Шановні студенти!

     У межах вибіркової частини навчального плану вашої освітньої програми, вам можуть зарахуватись кредити і результати неформальної освіти, які ви здобули під час навчання на відкритих онлайн-курсах.

     Освітні ресурси, за проходження яких можна отримати перезарахування, знаходяться на платформах: 

     Для цього зміст онлайн-курсу має відповідати змісту фахового спрямування, він повинен мати приблизно такий же обсяг годин (кількість кредитів), як і вибіркові навчальні дисципліни. Враховуватимуться ті онлайн-курси, які студент пройшов під час навчання за відповідною освітньою програмою і наявний згенерований сертифікат. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання приймається випусковою кафедрою.

     Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється:

     Критерії для перезарахування курсів неформальної освіти:

  • Зміст: зміст онлайн-курсу повинен відповідати фаховому спрямуванню (проте це не можуть бути дисципліни, що аналогічні за змістом з обов’язковими навчальними дисциплінами);
  • Термін проходження: пройти й отримати згенерований сертифікат з онлайн-курсу студент повинен під час навчання за відповідною освітньою програмою;
  • Обсяг: тривалість, кількість годин, кредитів онлайн-курсу має бути приблизно однаковою з вибірковою дисципліною або кількома вибірковими дисциплінами, замість яких студент бажає перезарахувати онлайн-курс (але не більш ніж 15 кредитів);
  • Сертифікат: щоб перезарахувати онлайн-курс, наявність згенерованого сертифікату, як результату проходження онлайн-курсу, є обов’язковою;
  • Процедура перезарахування: для визнання результатів навчання на онлайн-курсах потрібно подати Завадському Віталію Миколайовичу, заступнику декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету суспільно-гуманітарних наук (каб. 406-А) заяву та сертифікат, що підтверджує факт і результати навчання. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання ухвалює випускова кафедра.

Факультет у соціальних мережах