2019 рік

Кафедра послідовно розвиває науково-організаційну співпрацю з Українською Бібліотекою імені Симона Петлюри в Парижі. Цей напрям співпраці виявляється у проведенні викладачами кафедри всесвітньої історії (проф. І.Срібняк) роботи з упорядкування архівних колекцій та фондів газетної та журнальної періодики згадуваної Бібліотеки.

Ще один напрям співпраці – творчі контакти з Університетом Миколая Коперніка (Торунь, Польща), які розвиваються з 1999 р. Вони, зокрема, реалізувались у спільних польсько-українських видавничих проектах (достатньо згадати хоча би про серійну збірку наукових праць «Над Віслою і Дніпром»), підготовці спільних публікацій, проведені семінарів, польсько-українських зустрічей та конференцій. У 2019 р. спільно з польськими колегами була опублікована збірка наукових праць «Над Віслою і Дніпром» (див.: http://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_vi/pdf/%DBC2017-min.pdf), у 2019 р. – колективна монографія (з однойменною назвою).

Важливим напрямом співпраці з розвиток творчих контактів кафедри з молдовськими істориками з Тараклійського університету імені Григорія Цамблака (Молдова, м. Тараклія). Формами співпраці у даному випадку є участь викладачів кафедри всесвітньої історії у міжнародних наукових конференціях, які проводяться цим університетом та залучення викладачів Тараклійського університету до рецензування матеріалів журналів «Схід» та «Київські історичні студії» (проф. Ніколай Руссєв, див.: http://skhid.kubg.edu.ua/about/editorialTeam; https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/board).

 

Кафедра становила плідні наукові контакти зі співробітниками Слов’янської бібліотеки (структурний підрозділ Національної бібліотеки Чеської Республіки), завдяки яким викладачі кафедри отримують цифрові копії документів з історії таборів інтернованих вояків УГА в ЧСР. Крім того, триває підготовка та публікація низки спільних статей (серед реалізованих проектів: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27705).

в Бібліотеці за роботою

Факультет у соціальних мережах