2019-2020 роки

 

     Sribnjak IEnzyklopädie der Kriegsgefangenschaft: Das ukrainische Rastatt. Zur Gründung und Tätigkeit der Gemeinschaft «Die Unabhängige Ukraine»,1915–1918München-Paris: Internationales Lucien-Febvre-Wissenschafts- und Bildungskonsortium, 2020. 338 s.http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34258 

Rastatt обкладинка min     

Енциклопедія полону: український Раштат

(створення та діяльність громади «Самостійна Україна»,

1915-1918 рр.)

     У монографії на основі використання широкого кола джерел, насамперед – архівних, здійснено аналіз умов перебування та основних проявів національно-організаційної та культурно-освітньої діяльності полонених вояків українців зі складу царської армії, які утримувались у таборі Раштат у 1915-1918 рр. Завдяки Союзу визволення України тут була створена громада «Самостійна Україна», до складу якої входила ціла низка самоврядних товариств, які діяли на підставі власних статутів. Заходами їх членів у таборі постав український народний театр, хор, оркестр; була створена кооперативна «Чайна» (буфет) і «Кустарня» (реміснича майстерня з відділеннями різьбарства, малярства, гончарства та ін.). Зусиллями членів «Просвітнього відділу СВУ» та українського активу табору було організоване інтенсивне навчання в таборових школах грамоти та різноманітних освітніх курсах, що дозволяло всім бажаючим набути нових знань з обширу українознавства та різних наук. Місію скріплення національної свідомості вояцтва та зміцнення їх морального духу ефективно виконувала таборова газет «Розсвіт». Її видання дозволяло поширювати впливи української громади далеко поза межі табору – до місць перебування робітничих команд з числа полонених українців. Наочним свідченням кардинальних змін в свідомості полонених стало створення в таборі товариства «Запорізька Січ», на базі якої стало можливим організувати формування 1-го Запорізького імені Тараса Шевченка полку, який увійшов до складу «Синьожупанної» дивізії (остання у березні 1918 р. була передислокована до України).

    Ключові слова: полонені; табір; просвіта; товариство; українська громада; Раштат; Німеччина.


Ланцут обкладинка

  Sribnyak Ihor. Encyklopedia jeniectwa: ukraiński Łańcut. Warszawa-Paryż: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjnyim.LucienaFebvra, 2018. 115 s. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24320

     У книзі здійснено комплексний аналіз умов перебування та основних проявів культурно-освітньої діяльності інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут (Польща) у 1920-1921 рр. Впродовж цього часу табір кількаразове змінював свій статус (табір полонених – Українська збірна станиця – табір інтернованих), але кожного разу вояки-українці налагоджували в ньому інтенсивне національно-культурне життя. Таборове повсякдення вояків-українців завжди було пов’язане з подоланням побутових труднощів, але завдяки діяльності культурно-мистецьких організацій (театр, хор, оркестр) життя інтернованих не залишала надія на краще. Крім того, навчання в таборових школах, відвідування різноманітних освітніх курсів дозволяло всім бажаючим поповнити запас своїх знань, що було надзвичайно важливим в умовах таборової ізоляції. Місію скріплення національної свідомості вояцтва та зміцнення їх морального духу ефективно виконувала таборова преса, що у свою чергу дозволяло запобігти деструктивним процесам у середовищі інтернованих. Переважна більшість інтернованих була готова й надалі витримувати всі невигоди таборового існування, щиро вірячи в ідеали Української Народної Республіки та неминучість повалення радянської влади в Україні.


 

 

Голованов  книга

Голованов С. О.

         Всесвітня історія. Історія України ( інтегрований курс) : підручник для 6 класу закладів середньої освіти. – Тернопіль: Астон, 2019. – 224 с.

Зміст підручника відповідає чинній програмі МОН України з предмета «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Навчальний матеріал, поданий у підручнику, сприятиме розвиткові аналізування й зіставлення історичних подій, а також формуванню розуміння історичного минулого українського народу як складової історії людства.

Ураховуючи новизну і певну складність вивчення історії для молодших підлітків, підручник представлено у вигляді уявної мандрівки у часі , протягом якої школярі разом з учителем можуть яскраво уявити історичні події так, ніби бачили їх на власні очі. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості шестикласників.

Видання призначено для навчання учнів (учениць) у 6 класі, студентів педагогічних навчальних закладів, а також педагогів – істориків.

 

 

 

Факультет у соціальних мережах