Наукова робота

Основні напрями наукової роботи викладачів кафедри

  Пояркова Тетяна Костянтинівна

  Політичні кризи, кризовий синдром модернізації, політична модернізація, сучасні війни, російсько-українська війна, патрон-клієнтелізм, неофеодалізм.

 Панасюк Леонід Валерійович

  Етнонаціональні процеси, етномовні процеси, білінгвізм як політичний феномен

 Ощипок Іван Федорович

  Транснаціоналізм, релігійний фактор у міжнародних відносинах

 Костюк Тетяна Олександрівна

  Політичні інститути і процеси, політичні еліти, політичні конфлікти, стратегічне  управління.

 Палій Олександр Андрійович

  Електоральна політологія, політична цензура, політична психологія, політичний консалтинг

 Лавриненко Ганна Андріївна

  Універсалізм, трансформаційні процеси в державах пострадянського простору,  політична ідентичність, політичні технології та політичний консалтинг, політичний  аналіз та моделювання політичних процесів.

Пугач Вікторія Геннадіївна

 Порівняльна політологія, практична політологія, мас-медіа та політика, політичні зв’язки з громадськістю, політичні ідеології, вибори та виборчі технології

Наукові, науково-методичні та науково-експертні здобутки науково-педагогічних працівників кафедри за 2017 – 2021 рр.

  • опубліковано 4 статті у наукометричних базах Web of Science та Scopus
  • 52 статті у зарубіжних наукових виданнях, які включені до інших наукометричних баз (Index Copernicus та ін.) та у фахових виданнях України
  • участь у підготовці 10 вітчизняних і зарубіжних монографій (індивідуальних і колективних)
  • підготовлено 10 навчальних посібників та інших друкованих навчально-методичних праць

67 апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

Основні наукові публікації викладачів кафедри (обрані)

Факультет у соціальних мережах