Гурток «Новістика»

новіSтикa min     

ГУРТОК «НОВІСТИКА»

 

    Час утворення: січень 2021 року, підготовчий період – вересень/грудень 2020 р.

    Керівники:

       к.і.н, доц. М. Будзар, к.і.н, доц. О. Іванюк.

    Візія: осягнення історії ХІХ століття через антропологічні дослідження культурних практик і соціальних структур, через мови й тексти.

   Формат роботи: реферування опублікованих джерел й історіографії, палеографічні й герменевтичні студії, творчі дискусії щодо проблем історії ХІХ століття. Щомісячні зустрічі.

   Результати роботи:

на початковому етапі: підготовка до друку збірника наукових праць викладачів і студентів «Тарас Шевченко та його тексти: читання, інтерпретація, комеморація на межі XIX–XX століть» (затверджено Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 11 від 17 грудня 2020 року); орєінтовна дата публікації збірника – перша декада березня 2021 р.

    впродовж роботи: реалізація археографічних проектів (підготовка до друку історичних джерел), публікація статей у фахових періодичних виданнях і тематичних збірниках.

    План роботи гуртка

-  Засідання наукового гуртка «Новістика» в контексті реалізації наукового проекту «Осягнення мандрів: соціокультурна історія подорожування»

-  Новістика вітання

-  Презентація видання «Листи Петра Рєдкіна Василю Тарновському-старшому: 1833–1866 / упоряд.: М. Будзар, Є. Ковальов, С. Половнікова, Н. Самохіна, Т. Терещенко. К. : StreamARLine, 2021. 184 с.»

-  Засідання гуртка "Новістика" 26 травня 2021 року

-  Пропонуємо вашій увазі  колективну працю викладачів і студентів "Тарас Шевченко та його тексти: читання, інтерпретація, комеморація на межі XIX-XX ст." Читаємо, обговорюємо, дискутуємо.

-  10 березня, у 160-ті роковини смерті Тараса Шевченка, відбулася презентація збірника наукових статей викладачів і студентів «ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА ЙОГО ТЕКСТИ: ЧИТАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, КОМЕМОРАЦІЯ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ»

-  Засідання гуртка «НОВІСТИКА» 3–4 березня 2021 року

Гурток Новістика вітає студентів:


Факультет у соціальних мережах