2017 рік

 

 

Співпраця з Українською Бібліотекою імені Симона Петлюри (УБСП) в Парижі

1 

 

Українська Бібліотека імені Симона Петлюри (УБСП) в Парижі розпочала свою діяльність весною 1927 р., коли вже мала у своїх фондах подаровані книжки, журнали і газети (першою зареєстрованою книжкою в каталозі був дарунок Вячеслава Прокоповича – Конституція Української Держави, складена 1710 р. гетьманом Пилипом Орликом у Бендерах).

 

З часом Бібліотека збагатилася колекціями фотографій, листівок, діапозитивів і негативів, стародавніх та сучасних мап,кількох десятків великих альбомів малюнків і світлин про Україну, альбомами українських гербів та екслібрисів. Вона також мала повну колекцію поштових марок і грошових банкнотів часів української незалежності 1917-1920 р., в її архівному фонді відклались документи з історії українських національно-визвольних змагань та діяльності української еміграції міжвоєнної та повоєнної доби.

Сьогодні Бібліотека має у своїх фондах понад 32000 книжок, зберігає значну кількість музейних речей, диспонує збіркою української періодики (приблизно 600 найменувань, серед яких деякі раритети з початку ХХ ст.) та архівними матеріалами. Бібліотека виступає організатором міжнародних конференцій та симпозіумів, здійснює видавничу діяльність, надає консультативну допомогу українським і французьким дослідникам, наукові зацікавлення яких пов’язані з вивченням політичних та культурних взаємин Франції та України як у минулому, так і на сучасному етапі їх розвитку.

       Влітку 2017 рр. за дорученням дирекції УБСП завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка проф. Ігор Срібняк брав участь у систематизації та каталогізації газетних і журнальних фондів Бібліотеки, а також займався в Україні довидавничою підготовкою та виданням збірки матеріалів міжнародної наукової конференції (Париж, 2006) «Місце і сприйняття постаті Симона Петлюри сьогодні (до 80 річниці його вбивства).

 

 

2 Будівля Бібліотеки

Колянчук О. Симон Петлюра і українсько-польські відносини – Армія УНР у польських таборах (1920-1924 pp.) // Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки імени Симона Петлюри в Парижі. – Париж, 1999. – Ч.62. – С.22-30.

Факультет у соціальних мережах