Курсові, бакалаврські та магістерські роботи

          Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу" та навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 033 «Філософія» освітнього рівня першого (бакалаврського) затверджено:

  • ­         курсові (теоретична філософія у 4 семестрі, соціальна філософія у 6 семестрі) роботи;
  • ­         бакалаврську роботу.

Для здобувачів спеціальності 033 «Філософія» освітнього рівня другого (магістерського) передбачено магістерську роботу обсягом у 6 кредитів.

Факультет у соціальних мережах