Про кафедру

 КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

 

Історична довідка

  • 1 січня 1988 р. – створена кафедра суспільних дисциплін (завідувач – кандидат історичних наук, доцент І.П.Іваненко).
  • 1993 р. – згадувана кафедра була перейменована в кафедру методики викладання історії (завідувач – кандидат історичних наук, доцент (на той час) Ф.Л.Левітас).
  • 1 вересня 2007 р. – кафедра змінила назву та стала називатись кафедра всесвітньої історії  та методики навчання (завідувач кафедри – кандидат історичних наук (на той час) О.О.Салата).
  • 1 лютого 2008 р. – завідувачем кафедри був призначений доктор історичних наук, професор Г.М.Надтока
  • 19 вересня 2013 р. – завідувачем кафедри був призначений доктор філософії УВУ, доктор історичних наук, професор І.В.Срібняк.

Тематичні спеціалізації 

Ступінь вищої освіти:

БАКАЛАВР

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність : 032 Історія та археологія

Бакалаврська спеціалізація має країнознавчий характер й орієнтована на поглиблене вивчення історії країн Європи та Азії.

Запропоновані спеціалізації спрямовані на набуття студентами-бакалаврами компетенції експертів-аналітиків у галузі історичного країнознавства.

          Тематичні спеціалізації за вибором:

Ступінь вищої освіти:

МАГІСТР

 Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

 Спеціальність : 032 Історія та археологія

 Магістерська спеціалізація має регіонознавчий  характер й орієнтована на поглиблене вивчення історії  регіонів світу.

 Запропоновані спеціалізації спрямовані на набуття  студентами-магістрами компетенції експертів- аналітиків у галузі історичного регіонознавства.

Тематична спеціалізація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Міжнародна співпраця

     Кафедра всесвітньої історії підтримує творчі зв’язки з кафедрою історії та археології Інституту філософії Афінського національного університету імені Каподістрії (Греція); кафедрою військової історії Інституту історії і архівістики Університету Миколая Коперніка (Торунь, Польща); кафедрою філології, історії та суспільних дисциплін Тараклійського державного університету імені Григорія Цамблака (Тараклія, Молдова); Українською Бібліотекою імени Симона Петлюри в Парижі (Франція); Слов’янською бібліотекою Національної бібліотеки Чеської Республіки (Прага).

Афінський Національн...
Афінський Національний університет імені Каподістрі
Університет Миколая ...
Університет Миколая Коперніка
Тараклійський держав...
Тараклійський державний університет імені Григорія Цамблака
"Українською Бібліот...
Слов’янська бібліоте...
Слов’янська бібліотека Національної бібліотеки Чеської Республіки (Прага)

 


 

 Видання

 

Драч О.О., Борисенко...
Драч О.О., Борисенко Н.М. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини XVІІ ст)_навч.посіб._Черкаси, 2018._244 с.
Надтока Г.М., Горпин...
Надтока Г.М., Горпинченко І.В. Православна церква в Україні другої половини ХІХ ст.Історіографія. За ред.Г.М.Надтоки._К., 2018._208с.
Історія середніх вік...
Історія середніх віків_навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл.істор.спец. Т 2_Ліхтей І.,Надтока Г.М., Король В.Ю._Всесвітня історія в 5 т._К., ун-т ім. Б.Грінченка, 2018_800с.
Югослов'яни у ХХ ст....
Югослов'яни у ХХ ст. Громадські та культурні зв'язки з Україною (моногр.)_Г.В. Саган_К., ун-т ім. Б.Грінченка, 2012._568с.
Історія стародавньог...
Історія стародавнього світу_навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл.істор.спец. Т 1_С.О.Голованов_Всесвітня історія в 5 т._К., ун-т ім. Б.Грінченка, 2016_472с..

 

Історія журналістики 2018Історія журналістики 2018

Срібняк І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / МОН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Київський університет імені Бориса Грінченка (2-ге вид., перероб.). К.: Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. 156с.  http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25608 

Італія короткий нарис історії Срібняк І. Італія / Іtalia: короткий нарис історії. Навч. посібник. Рим-Київ: Consortium scientifico-educatif international Lucien Febvre, 2019. 206 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27567

Факультет у соціальних мережах