Міжнародна діяльність

 

У кафедри філософії встановлені партнерські стосунки із спорідненими кафедрами зарубіжних університетів, насамперед, КНР, Польщі, Туреччини, Латвії, Грузії, Словаччини тощо.

 

 

1


З метою налагодження партнерських зв’язків до Київського університету імені Бориса Грінченка в листопаді 2017 р. з тижневим візитом завітала делегація Ціньхайської академії соціальних наук (КНР). 23 листопада 2017 р. делегацію у складі Cун Фапіна, віце-президента Ціньхайської академії соціальних наук, Чжао Сяо, директора департаменту наукових досліджень Ціньхайської академії соціальних наук, Мао Цзяньхуея, професора Ціньхайської академії соціальних наук приймав Історико-філософський факультет на чолі з деканом проф. Александровою О.С. На зустрічі також були присутні завідувач кафедри філософії проф. Додонов Р.О.; вчений секретар історико-філософського факультету Мартич Р.В. В ході плідної розмови сторони домовились розвивати історико-філософський напрям у двосторонніх відносинах, сприяти академічній мобільності студентів і персоналу, організації спільних наукових досліджень, тощо.

В подальшому це призвело до розширення кола партнерів. Зокрема, спільно з Китайською академією соціальних наук (м. Пекін) готується колективна монографія «Середній клас в Україні та КНР» (Копія наказу КУБГ № 265).

Одним із напрямків співпраці з Китайською академією соціальних наук була участь проф. О.С. Александровою в двох міжнародних експертних форумах (think-tanks): 1) “Mutual learning among Asian civilizations and building a community with a shared future for mankind” (15-16.05.2019), одному з шести паралельних форумів Конференції з діалогу між цивілізаціями Азії (15-22.05.2019), організованому Національним інститутом глобальної стратегії Китайської академії соціальних наук;

13

2) «China's 70-Year Development and the Construction of the Community With a Shared Future for Mankind», організованого в рамках Second China International Import Expo, який був проведений у Шанхаї Національним інститутом глобальної стратегії Китайської академії соціальних наук 5-6 листопада 2019 р.

Sh

Звіт про дослідження було опубліковано: Olena Aleksandrova. Status and Prospects of Cooperation between China and Ukraine in the Context of the Belt and Road Initiative P. 124-134. // The Way to Built a Community with Shared Future for Mankind. International Joint Study Report (No 6). (Volume 1). Edited by Wang Linggui and Zhao Jianglin. National Institute for Global Strategy, Chinese Academy of Social Sciences. Social Sciences Academic Press (China), 2019, 157 p.

 

2
Кафедра філософії має щільні контакти з відповідними структурними підрозділами багатьох університетів та наукових установ Польщі. Так, в межах імплементації загальноуніверситетських угод підписані міжкафедральні договори про співробітництво з польськими університетами у м. Лодзь, Жешув, Познань. У листопаді 2017 р. підписано Договір з кафедрою філософії та етики Білостокського університету (
Katedrą Filozofii i Etyki Widzialu Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Katedryprof. drhab. Małgorzata Kowalska).

В жовтні 2019 року декан Історико-філософського факультету проф. Александрова О.С. і заступник декана з наукової роботи проф. Андрєєв В.М. відвідали м. Ченстохова з гостьовим візитом.

 

3
Студенти спеціальності «Філософія» вже двічі (весна, осінь 2019 р.) мали можливість навчатися в Університеті Яна Длугоша в Ченстохові (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) в рамках програми академічної мобільності. Планується, що у весняному семестрі 2020 року до цієї програми приєднаються студенти спеціальності «Політологія».

 

4-14-24-3


На кафедрі філософії КУБГ розробляється науково-дослідна тема «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури» (номер держреєстрації 00116
U003294), за результатами якої в 2019 році в Польщі опубліковано колективну монографію Trudne pytania pamięci historycznej w paradygmacie dialogu kulturowego: Monografia zbiorova / Kijóv Uniwersytet im. Borisa Hrinchenka. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2019. 292 s.

У квітні 2017 року проф. Пасько Я.І. брав участь в конференції «Публічна і приватна сфери в ХХІ столітті» в Університеті Адама Міцкевіча в Познані. Я.І. Пасько співробітничає з відомим політичним філософом, депутатом Європарламенту Здзіславом Краснодебським. Теоретична комунікація розпочалася в грудні 2016 році перекладом книги «Демократія периферій» і проведенням теоретичного семінару. В жовтні 2017 в межах проекту «Спадщина Речі Посполитої» була проведена конференція «Традиції Парламентарні», на якій проф. Я.І. Пасько виступив з доповіддю «Парламентарні традиції в Україні».

Професор Ковальчук Н.Д. є науковим редактором польсько-українського наукового журналу «Galicja: Studia I Materiały», п’ятий том якого «Filozofia w Galicji» вийшов у 2019 році в Жешувському університеті (http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30416/1/N_Kovalchik_GLiZ_IFF_2.pdf ). Проф. Ковальчук Н.Д. є автором редакційної статті до цієї збірки, а також статті в журналі «Східний гуманістичний щорічник» в Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej в Любліні.

В 2017 році Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi організувала IV Міжнародну наукову конференцію «Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi. Humanistic Education in the Technology Civilization of XXI Century A Quest for an Educational Balance», на якій проф. Додонов Р.О. виступав з доповіддю на тему «On the Question of the Responsibility of the Humanities Education for the Anthropological Crisis of Modernity. (W kwestii odpowiedzialności edukacji humanistycznej za antropologiczny kryzys współczesności)», а проф. Додонова В.І. – з темою «The Role of the Postnonclassic Rationality in the Creation of an Individuality. (Rola postnieklasycznej racjonalności w kształtowaniu osobowości)».

Проф. Александрова О.С., Горбань О.В., Додонов Р.О., доц. Мартич Р.В. співпрацюють з Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, результатом чого є наукові статті в журналі «Studia Warmińskie», який входить до Emerging Sources Citation Index the Web of Science Core Collection (https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw/ ). Професорсько-викладацький склад кафедри філософії має контакти з Сілезьким університетом в Катовіцах та Вищою школою імені Павла Влодковіца в Плоцьку, зокрема, входять до редакційної колегії польсько-українського щорічника «Освітологія» (http://osvitologia.kubg.edu.ua/ ).

 

 

5

Кафедра філософії має тривалу історію співробітництва з університетами Туреччини. Її нову сторінку було відкрито у 2019 році, коли на факультеті було проведено студентський турнір з ісламознавства. Організаторами турніру був Український центр ісламознавчих досліджень разом з культурним центром імені Сінан Паші (Стамбул, Туреччина).

З 1 по 7 квітня 2019 року викладачі кафедри філософії відвідали Стамбул, пройшли стажування в культурному центрі імені Сінан Паші та Fatih Sultan Mehmet University. Вони відвідали тренінги на тему «Культура і політика сучасної мусульманської освіти», взяли участь в конференції, ознайомилися зі специфікою навчальної та наукової роботи в
Університеті Фатіха Султана Мехмета.

 

67

З 6 по 13 липня 2019 року релігієзнавці кафедри філософії КУБГ взяли участь в роботі VIII-ї Міжнародної школи ісламознавства «Іслам і виклики сучасних технологій» в Стамбулі.

8

 

В листопаді 2019 року перед студентами та викладачами кафедри філософії виступив Abdullah Gökhan AKAR з Стамбульського технічного університету з доповіддю про співвідношення релігійного та наукового пізнання.

17 грудня 2019 року в КУБГ відбулася презентація українського перекладу книги східного дослідника Саіда Нурсі «Месневі-і-Нуріє». Презентацію проводив прямий нащадок пророка Мухаммеда, Мухаммед Сейід, родом із Сирії. На презентації також були присутні дослідники з Туреччини та перекладач, відомий український сходознавець, доцент Національного університету "Острозька академія", Михайло Якубович. Доповідачі ознайомили присутніх з основними ідеями книги, складнощами перекладу.

0331 -1

У лютому 2020 року завідувач кафедри філософії Р.О. Додонов пройшов стажування у культурному центрі імені Сінан Паші та Fatih Sultan Mehmet University, Стамбул, Туреччина.

 

9
У кафедри філософії КУБГ встановилися контакти з науковцями Резекненської технологічної академії (м. Резекне, Латвія). Спільний напрям досліджень – «Інформаційна війна: майбутні виклики для Латвії та України». Науковим продуктом цієї співпраці є статті:
1) Sandra Murinska, Olena Aleksandrova, Roman Dodonov. Information Warfare: Future Challenges of Latvia and Ukraine // Skhid, 2018. No 5 (157), pp.66-72. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5 (157).148661. (http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/148661);

2) Roman Dodonov, Olena Aleksandrova. Discourse Techniques for Constructing Secessions: The Experience of Donbass and Latgale // Ideology and Politics. 2019. No 1(12), pp. 99-115.

 

 

10
Проф. Шепетяк О.М. співробітничає з Тбіліським політехнічним університетом (Грузія), в якому створено Асоціацію відкритої дипломатії. У 2017 році ним опубліковано статтю «Веданта – философское обоснование индуской религиозной доктрины //სამეცნიეროჟურნალი "ხელისუფლებადასა ოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) – Научный журнал «Власть и общество (История, Теория, Практика)». – № 2 (42) – Тбилиси: АОД, 2017. – С. 119-128.

28 травня 2019 року кафедра філософії приймала професора Кавказького міжнародного університету, директора Тбіліського інституту міжнародних відносин Олександра Русецького. Під час зустрічі він виступив з лекцією «RAV-17 – інноваційний метод аналізу конфліктів і миротворчих процесів». Візит Олександра Русецького відбувся в межах науково-дослідницької програми за підтримки Національного Фонду Науки Грузії імені Шота Руставелі. Мета проекту: компаративний аналіз збройних конфліктів на пострадянському просторі, узагальнення та впровадження позитивного досвіду вирішення конфліктів та миротворення.

 

11


12
У 2017 році проф. Ковальчук Н.Д. взяла участь у роботі наукової конференції Telo aťelenosť vkontexte súčasnejkultúry в Словаччині. Оприлюднені тези: Viera Jakubovská, Natalia Kovalchuk, Ťelo a duša, ťelo alebo duša: vzbrané aspekty v dejinno-filozofickom kontexte // Telo aťelenosť vkontexte súčasnejkultúry: vedecký zborník, Nitra, 2017.

В Університеті Константина Філософа в словацькому місті Нітра (
Constantine the Philosopher University in Nitra) проф. Н.Д. Ковальчук оприлюднила статтю The Apostolic Mission of Saints Cyril and Methodius in the Context of the Word Phenomenon Development in Ukrainian Culture // Konštantínove listy. 2018. 11/2. С. 87-97.

 

***

Кафедру філософії регулярно відвідують зарубіжні філософи та науковці. Як правило, в ході таких візитів вони читають гостьові лекції для студентів, аспірантів, викладачів. Зокрема, в жовтні 2019 року відбулася зустріч з д-ром Омаром Хасаном Касуле з Саудівської Аравії. Він розповідав про джерела наукового пізнання.

1615 


Крім того, проф. Александрова О.С. бере участь в міжнародному грантовому проекті
Erasmus + Jean Monnet ModuleState-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module STIPENDIUM’, Project ID: 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE. September 01, 2019 - August 31, 2022.

 

 

 

 

Abdullah Gökhan AKAR

 

Факультет у соціальних мережах