Гурток "Діалоги про polity-policy-politics"

 Гурток "Діалоги про polity-policy-politics"

Керівник Лавриненко Г.А. – к.політ. н., доцент кафедри політології

Факультет у соціальних мережах