2018-2019 роки

Надтока Г.М., Горпинченко І.В. Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія

Надтока Г.М., Горпинченко І.В. Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія. За ред.Г.М.Надтоки. – К., 2018. – 208с.

У монографії представлено процес прирощення знань з історії православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття. Йдеться про епоху імперських воєн, драматичних ліберальних реформ та контр реформ, які змінили характер суспільства й водночас загострили його суперечності, остаточно закріпили за православною церквою статус державної установи. На основі системного аналізу сотень відомих і призабутих досліджень істориків, філософів, богословів і релігіє знавців ХІХ-початку ХХІ ст. відтворена картина конфесійного розвитку церкви, участі її в політичних, соціально-економічних та національних процесах. Зясовано ставлення науковців до феномену українського православя.

 

Nadtoka Gorpynchenko

 

 

Срібняк І.  Енциклопедія полону: український Aleksandrów

 

Sribniak I. Encyklopedia jeniectwa: ukraiński Aleksandrów. – Warszawa-Paryż: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny imLuciena Febvra, 2018. – 88 s. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24208

       У мографії аналізуються умови перебування та основні прояви культурно-освітньої діяльності інтернованих вояків-українців у таборі Александрів (Польща) у 1921 р. На основі використання широкого кола архівних джерел автором було зроблено висновок про те, що таборове повсякдення вояцтва було позначене значними труднощами. Встановлено зокрема, що в перші три місяці інтернування на території табору не підтримувалися належним чином чистота і порядок, що призвело до погіршення санітарно-епідеміологічного стану табору, спричинивши низку захворювань на тиф та інші інфекційні хвороби. Але поступово завдяки зусиллям польських та українських лікарів ситуація в таборі нормалізувалась. В Александрові була заснована ціла низка освітніх, культурно-мистецьких організацій, а також кооператив, що позитивно вплинуло на моральний дух вояцтва. Крім того, навчання в таборових школах, відвідування різноманітних освітніх курсів дозволяли всім бажаючим поповнити запас своїх знань, що було надзвичайно важливим в умовах еміграції з огляду на привнесення в життя інтернованих конструктивного змісту. Культурно-мистецькі організації, а також таборова преса досить успішно виконали надзвичайно важливу місію скріплення національної свідомості вояцтва та зміцнення їх морального духу, що значною мірою дозволило запобігти деструктивним процесам у середовищі інтернованих. Переважна більшість інтернованих українців була готова й надалі витримувати невигоди таборового існування, щиро вірячи в ідеали Української Народної Республіки та неминучість повалення більшовицької влади в Україні.

sribniak

 

 

Ліхтей І.,Надтока Г.М., Король В.Ю. Історія середніх віків

Історія середніх віків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. істор. спец. Т 2 / Ліхтей І., Надтока Г.М., Король В.Ю.; за заг. ред. Г.М. Надтоки. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2018 – 800 с. – (Серія «Всесвітня історія: в 5 т.)

У навчальному посібнику викладено середньовічну історію Європи та історію Афро-Азіатського Середньовіччя. Охарактеризовані політичні, соціально-економічні, культурні й релігійні аспекти життя середньовічних суспільств, а також історія міжнародних відносин. Книга містить хронологічну таблицю, тести для перевірки знань, іменний покажчик і список рекомендованої літератури.

 

Istoriia serednih vikiv

 

Драч О.О., Борисенко Н.М. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини XVІІ ст.)

Драч О.О., Борисенко Н.М. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини XVІІ ст): навч.посіб. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 244 с.

Навчальний посібник містить предметну інформацію про основні етапи становлення історії медицини і фармації від давнини до середини ХVІІ ст. У виданні подано аналіз теоретичних уявлень і конкретної медичної практики Стародавнього світу і середньовіччя.

Drach

Факультет у соціальних мережах