Центр компетентності з прикладних політичних досліджень

     Центр компетентності з прикладних політичних досліджень створено з метою сприяння науковій, освітній та професійній діяльності на користь суспільного розвитку й добробуту, створення експертно-комунікаційного майданчику середовища для дослідження актуальних питань загальнонаціонального, регіонального та глобального порядку денного.

     Провідним завданням Центру компетентності з прикладних політичних досліджень є закріплення отриманих студентами теоретичних знань аналітичного й практичного спрямування, необхідних для формування самостійного, творчого та ініціативного дослідника, створення науково-практичного доробку для забезпечення належного інтелектуального зростання автономної, творчої та ініціативної особистості.

     Задля цього Центр компетентності з прикладних політичних досліджень забезпечує втілення в життя наступних основних заходів:

 • проведення практичних занять студентів спеціальності «Політологія» з дисциплін аналітичного спрямування;
 • організація навчальної (в політичних інституціях) та виробничої (аналітико-експертної) практик у тісному контакті з відділом практики та студентським науковим товариством Університету;
 • здійснення аналітичних та польових досліджень у визначених кафедрою сферах із застосуванням якісних та кількісних методів суспільно-політичних досліджень;
 • проведення моніторингових досліджень громадської думки, соціально-політичних процесів, формування та реалізації політик;
 • формування рейтингів у політичній сфері: діячів, партій, громадських організацій;
 • дослідження трансформацій політичних систем у нових демократіях, розвиток партійної, електоральної політики і парламентаризму;
 • створення дата-центру, що містить інформацію та матеріали, необхідні для реалізації завдань Центру прикладних досліджень кафедри політології;
 • розробка та втілення проектів, покликаних покращити рівень політичної культури громадян України;
 • налагодження зв’язків з вітчизняними та міжнародними аналітичними центрами, медіа, дослідницькими центрами, громадськими організаціями, асоціаціями, іноземними посольствами, консульствами;
 • промоція європейської та євроатлантичної інтеграції України.

     Пріоритетними напрямками досліджень Центру прикладних політичних студій  є наступні теми:

 • «нові демократії» на пострадянському просторі;
 • становлення громадянського суспільства в Україні (на пострадянському просторі);
 • розвиток електронної демократії та електронного врядування;
 • молодь в політичних процесах України та країн пострадянського простору;
 • корупція і політичні методи її профілактики та подолання в країнах пострадянського простору;
 • безпековий сектор політики;
 • вектори політична трансформація пострадянського суспільства;
 • «криза – модернізація – демодернізація – ремодернізація – криза» пострадянського простору;
 • системні кризи посттоталітарних суспільств.

     Центр компетентності з прикладних політичних досліджень співпрацює з:

 • Центром досліджень суспільства кафедри філософії ;
 • Інститутом держави і права імені В.М.Корецького НАН України
 • Українським центром суспільних даних
 • Академією Української Преси
 • Українською призмою
 • Центром Громадянських Свобод
 • ГО «Всеукраїнська асоціація політичних наук»
 • ГО «Український центр суспільного розвитку»
 • ГО «Форум нових політичних лідерів»
 • ГО «Кандидат»
 • ГО «Всеукраїнська Люстрація»
 • ГО «МІНЗМІН»

Факультет у соціальних мережах