Рада роботодавців

     Голова Ради роботодавців Факультету суспільно-гуманітарних наукТитаренко Віта Володимирівна, д. філос. н., професор, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Члени Ради роботодавців 

Факультету суспільно-гуманітарних наук:

Секція «Історія та археологія»

 • Голоско С.М. (співголова) - магістр Історії, радниця міністра освіти і науки України, співробітниця Патронатної служби Міністерства освіти і науки України.
 • Удод Олександр Андрійович, д. істор. н., професор, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.
 • Лисенко О.Є., д.іст.н., професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України.
 • Івакін Всеволод Глібович, к. істор. н., завідувач відділу археології м. Києва Інституту археології України НАН України.
 • Малярчук Тамара Миколаївна, заступник директора Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва.
 • Легасова Любов Володимирівна, заступник директора Національного музею історії України у Другій світовій війні.
 • Пухальська Вікторія Юліанівна, заступник директора школи І-ІІІ ступенів №1 Шевченківського району м. Києва.
 • Горєва Вікторія Володимирівна (секретар Ради роботодавців), к. істор. н., старший науковий співробітник, вчений секретар Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Секція «Філософія»

 • Саган Олександр Назарович (співголова від секції «Філософія»), д. філос. н., професор, завідувач Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
 • Дзьобань Олександр Петрович, д. філос. н., професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 • Халіков Руслан Халікович, к. філос. н., викладач кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка, член правління ГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців».
 • Фадєєв Володимир Борисович, к. філос. н., завідувач відділу філософських проблем етносу та нації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
 • Владиченко Лариса Дмитрівна, д. філос. н., доцент, заступник завідувача відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу совісті та віросповідання Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету міністрів України.
 • Голубович Інна Володимирівна, д. філос. н., професор, завідувач кафедри філософії Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова.

Секція «Політологія»

 • Рейтерович Ігор В’ячеславович (співголова від секції «Політологія»), к. політ. н., доцент кафедри публічної політики та політичної служби Національної академії державного управління при Президентові України, експерт у сфері політичних досліджень та технологій, публічної політики.
 • Грубов Володимир Михайолович, д. політ. н., професор, провідний науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Дурнева Тетяна Володимирівна, політолог, виконавча директорка ГО «Громадський холдинг «Група впливу».
 • Пуцова Анна Андріївна, політолог, державний експерт експертної групи з питань децентралізації в освіті Директорату дошкільної і шкільної освіти Міністерства освіти і науки України, засновниця ГО «Форум нових політичних лідерів».
 • Юраш Андрій Васильович, к. політ. н., Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані, Надзвичайний і Повноважний Посол України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

        Положення про Ради роботодавців

Факультет у соціальних мережах