Про кафедру

  1

2

Положення про кафедру

     Кафедра історії України створена у 2002 році у Київському міському педагогічному університеті імені Бориса Грінченка. Створення кафедри історії України було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі науки та освіти України, вчителів історії та суспільних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів.

     Професорсько-викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані спеціалісти, серед яких – 6 докторів наук  (д.і.н., професор Гедьо А.В., д.і.н., професор Щербак В.О., д.і.н., професор Андрєєв В.М.,  д.і.н., доцент Михайловський В.М., д.і.н. Відейко М.Ю., д.і.н., професор Гирич І.Б.; 9 кандидатів наук (к.і.н., доцент Бонь О.І., к.і.н., доцент Тарасенко О.О., к.і.н., доцент Будзар М.М., к.і.н. Іванюк О.Л., к.і.н. Ковальов Є.А., к.і.н. Гуменюк О.А., к.і.н. Куцик Р.Р., к.і.н., Баранова Н.В., к.і.н. Гошко Т.Ю.)

     Діяльність педагогічного колективу кафедри спрямована на підготовку національно свідомого конкурентноздатного фахівця з історії та археології, який володіє навичками міждисциплінарного дослідження, здатного до самостійного наукового пошуку та експертно-аналітичної роботи в зазначених галузях.

     Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань в галузі історичної освіти та освіти України в цілому, підвищення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів та національно свідомих громадян.

3.1 

3.2

Наукові дослідження викладачів кафедри

Наукові дослідження викладачів кафедри

Навчально-методичне забезпечення

Навчально методичне забезпечення

Польський культурно-освітній центр

пол

 

ЗВІТ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ПРО МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

 

Факультет у соціальних мережах