Напрямки діяльності

НАПРЯМКИ РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ФАКУЛЬТЕТУ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

1. НАУКО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Головною метою Наукового товариства факультету суспільно-гуманітарних наук є сприяння розвитку історичної науки та філософії. Своїми головними завданнями товариство ставить:

  • Залучення студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених до написання наукових робіт та розробки проектів
  • Проведення власних наукових заходів (круглих столів, конференцій тощо)
  • Відзначення студентів за активну науково-дослідницьку діяльність.

           

              1 

2. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Важливим напрямком роботи Наукового товариства  є широка популяризація наукового життя факультету в засобах масової інформації. З цією метою у соціальній мережі Фейсбук було створено групу «Наукове товариство ФСГН Київського Університету».

         

               2 

3. НАУКОВЕ ДОЗВІЛЛЯ

 Крім науково-дослідницької роботи Товариство займається організацією наукового дозвілля. Щороку проводяться факультетські та університетські квести. Студенти, аспіранти, докторанти та молоді вчені залучаються до участі в різноманітних тренінгах. За сприяння Товариства відбуваються екскурсії у музеї, наукові установи, бібліотеки тощо.

         

                3

Факультет у соціальних мережах