2018 рік

«Польсько-українські зустрічі III – ІІІ Spotkaniapolsko-ukraińskie»

22 березня 2018 р. завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка проф. Ігор Срібняк взяв участь у роботі семінару «Spotkaniapolsko-ukraińskieIII – ІІІ Польсько-українські зустрічі» в Університеті Миколая Коперніка (м. Торунь, Польща), організованих Інститутом історії та архівістики історичного факультету Університету Миколая Коперніка у м. Торунь (Польща) з доповіддю «Табір інтернованих вояків-українців у Каліші». У рамках зустрічей також відбулися переговори з деканом історичного факультету УМК проф. д-ром габ. Станіславом Рощаком, директором Інституту історії та архівістики проф. д-ром габ. Вальдемаром Розинковским, під час яких було визначено шляхи розвитку та поглиблення контактів між істориками та відповідними навчальними підрозділами Університетом Миколая Коперніка і Київського університету імені Бориса Грінченка. Із заступником директора IHiA UMK д-ром габ. Мачеєм Кротофілом були обговорені проблеми тематичного наповнення та подальшого спільного видання колективної монографії «Над Віслою і Дніпром», черговий випуск якої планується опублікувати навесні 2019 р.

«Spotkaniapolsko-ukraińskieIII – ІІІ Польсько-українські зустрічі»

Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Wojskoznawcze Koło Naukowe organizują w dniu 22 marca 2018 r. Spotkania polsko-ukraińskie III. Przedsięwzięcie to jest imprezą cykliczną, poświęconą historii oraz współczesnym problemom Polski i Ukrainy, a także wzajemnym relacjom obu państw. Pierwsza edycja imprezy miała miejsce w marcu 2016 r. Tym razem w Spotkaniach polsko-ukraińskich wezmą udział goście z Charkowa i Kijowa: prof. dr hab. Walerij Kapelusznyj, kierownik Katedry Etnologii i Krajoznawstwa na Wydziale Historycznym Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, prof. dr hab. Maryna Palijenko, kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historycznym Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, prof. dr hab. Ihor Sribniak z Katedry Historii Powszechnej Kijowskiego Uniwersytetu im. B. Hrinczenki oraz prof. dr hab. Lubow Żwanko, Dyrektor Polsko-Ukraińskiego Centrum Kultury i Edukacji przy Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Miejskiej im. O.M. Beketowa. Tematy spotkania to: „Wybrane aspekty związane z migracjami i emigrantami po I wojnie światowej” oraz „Wybrane problemy archiwistyki”.

Факультет у соціальних мережах