Атестація

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для бакалаврів є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою філософії Історико-філософського факультету на основі освітно-професійної програми бакалавра за спеціальністю 033 «Філософія» відповідно до затвердженого навчального плану.

Прийом на навчання до магістратури супроводжується фаховим випробуванням з філософії, яке призначено для перевірки знань вступників до Київського університету імені Бориса Грінченка на спеціальність 033 Філософія освітнього рівня другого (магістерського), у відповідності до державних стандартів підготовки фахівців. Правила прийому на навчання на другий освітній рівень затверджені:

­              в програмі вступного випробовування з філософії на базі освітнього рівня першого (бакалаврського) спеціальності 033 Філософія;

­               в програмі вступного випробовування з філософії на базі освітнього рівня першого (бакалаврського), здобутого за іншою спеціальністю.

Студенти – магістри в 12 семестрі здають комплексний кваліфікаційний іспит з педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі.

 

 

 

Факультет у соціальних мережах