Про кафедру

Про кафедру
 
1 - -----

     Кафедра філософії та релігієзнавства функціонує в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка з 1994 р.

   Її було створено на організаційних засадах кафедри українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів. На основі реорганізації структурного підрозділу Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка у 2004 р. почала функціонувати кафедра філософії та історії культури, яку очолила кандидат філософських наук, доцент Мазур Тетяна Григорівна (2002-2008). Трансформаційні процеси кафедри було продовжено, коли вона увійшла до складу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. На той час кафедрою філософії завідувала доктор філософських наук, професор Лозко Галина Сергіївна (2008-2011). Протягом 2012-2016 рр. кафедру очолювала доктор філософських наук, професор Александрова Олена Станіславівна, саме у цей період кафедра поповнилася викладацьким складом кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства (суспільно-політичний блок). У зв’язку з реорганізаційними змінами – створенням Історико-філософського факультету – в 2016 р. завідувачем кафедри стала доктор філософських наук, професор Ломачинська Ірина Миколаївна (2016-2017). Протягом 2017-2022 рр. кафедру філософії очолював доктор філософських наук, професор Додонов Роман Олександрович. З вересня 2022 р. завідувачем кафедри філософії та релігієзнавства призначений доктор філософських наук, професор Остащук Іван Богданович.

     Завдання кафедри філософії та релігієзнавства – забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

     033 Філософія – на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) освітніх рівнях.

     031 Релігієзнавство – на третьому (освітньо-науковому) освітньому рівні.

     Професорсько-викладацький склад кафедри (16 осіб) – це висококваліфіковані спеціалісти, серед яких – вісім штатних докторів філософських наук (д. філос. н., професор, завідувач кафедри Остащук І. Б.; д. філос. н., професор, декан Факультету суспільно-гуманітарних наук Александрова О. С.; д. філос. н., професор Горбань О. В.; д. філос. н., професор Додонов Р. О.; д. філос. н., професор Ломачинська І. М.; д. філос. н, професор Пасько Я. І.; д. філос. н., професор Шепетяк О. М.; д. філос. н., доцент Колінько М. В.),  сім кандидатів наук (к. філос. н., доцент Кузьменко О. М.; к. іст. н., доцент Купрій Т. Г.; к. філос. н., доцент Мартич Р. В.; к. н. з держ. управл. Р. А. Небожук; к. філос. н., доцент Овсянкіна Л. А.; к. філос. н., доцент Омельченко Ю. В.; к. філос. н., доцент Хрипко С. А.), один викладач (Малецька М. О.). Співробітники кафедри регулярно підвищують свою науково-викладацьку майстерність, проходять стажування, зокрема зарубіжні.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує навчальний процес на усіх факультетах Університету для студентів першого (бакалаврського), другого (магістерського) освітніх рівнів дисциплін гуманітарного й соціально-політичного блоку, зокрема: «Філософські студії», «Філософія освіти», «Філософія права», «Релігієзнавство», «Риторика», «Логіка» та ін.

Наукова тема кафедри філософії та релігієзнавства – «Гуманітарна безпека України в контексті системних і позасистемних викликів сучасності» (спільно з кафедрою політології та соціології).

Викладачі кафедри філософії та релігієзнавства видають монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники як для філософських, так і нефілософських напрямків підготовки та спеціальностей.

     На кафедрі функціонують три центри компетентності: Центр критичного мислення, Центр дослідження суспільства, Центр аналітичних досліджень. Студенти залучені до занять у наукових гуртках, зокрема: «Світ символів» (керівник – д. філос. н, проф. Остащук І. Б.) та  гурток інформаційної культури (керівник –  д. філос. н., проф. Ломачинська І. М.).

Забезпечити комфортність у студентській діяльності, ефективно реалізувати свій потенціал, шляхи вирішення нагальних проблем допомагають активісти Студентської ради, Студентського наукового товариства, студентської профспілки. Студенти-філософи беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, турнірах, отримують призові місця на конкурсах наукових робіт. Кафедра є організатором щорічної наукової конференції «Київські філософські студії», учасниками якої є науковці з України та зарубіжжя. Університет активно впроваджує програму академічної мобільності студентів, зокрема із Вільнюським університетом (Литва) та Університетом імені Яна Длуґоша у місті Ченстохова (Польща).

     Серед зарубіжних партнерів особливо актуальним для нас є залучення  наукових досліджень та аналітичної роботи Китайської академії соціальних наук; Тартуського університету (Естонія) та Університету Тампере (Фінляндія) –  подання спільних грантових заявок із проблематики Peace Education; співпраця з Резекненською технологічною академією (м. Резекне, Латвія), робота над проектом та подання спільних грантових заявок  «Інформаційна війна: майбутні виклики для Латвії та України»; Університетом Манітоби (Вінніпег, Канада – он-лайн зустрічі, підготовка літньої школи), Pacific China Friendship Association, Kingdom of Tonga (Королівство Тонга, співпраця в якості аналітичного хаба), проводяться наукові консультації та підготовка статей із науковцями з Ефіопії та Нігерії з проблематики Peace and Security Education (Institute for Peace and Security Studies (IPSS), Addis Ababa University, Ethiopia; The Ethiopian Civil Service University, Institute of Leadership and Good Governance (Addis Ababa, Ethiopia), Centre for Peace and Security Studies, Modibbo Adama University of Technology (Yola, Adamawa State, Nigeria),  Institute of Foundation Studies, Federal University (Otuoke, Bayelsa State, Nigeria), відбувається наукова колаборація з науковцями університету Colombo Shri Lanka – розробка Східного вектору (буддизм, конфуціанство), Вірменії (Аналітичний центр з питань глобалізації та регіональної взаємодії), Азербайджану (Proceeding of the international research, education and training centre), Грузії (Кавказького міжнародного університету). 

     Кафедра філософії та релігієзнавства співпрацює  з провідними державними  науковими установами і громадськими організаціями (Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Науково-дослідний інститут історії української культури імені академіка Дмитра Багалія, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Українська асоціація релігієзнавців, ГО «Об’єднання “Агенція розвитку освітньої політики”», ГО «Майстерня академічного релігієзнавства» та ін.), які є базами студентських практик.

    Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, семінарів і круглих столів; включені до складу редакційних рад українських і зарубіжних наукових часописів; виступають опонентами, рецензентами й експертами при присудженні наукових ступенів.

Факультет у соціальних мережах