Аспірантура

     При кафедрі історії України діє аспірантура, яка призначена для підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації із спеціальності 07.00.01 – історія України. Роботою аспірантів керують співробітники кафедри, що мають великий досвід науково-дослідної та викладацької діяльності: д.і.н. Салата О.О., д.і.н. В.О. Щербак, д.і.н. В.М. Михайловський.

     Аспіранти зобов’язані двічі впродовж року (у травні та жовтні) звітувати на засіданнях кафедри про підготовку дисертаційних досліджень.

     В останню середу кожного місяця проводиться «День аспіранта», під час якого молоді науковці мають можливість одержати фахові консультації у провідних науково-педагогічних працівників кафедри.

Програма кандидатського іспиту до аспірантури із спеціальності 07.00.01 історія України

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

032 Історія та археологія

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план


Протоколи:

Протокол №5 від 12.01.2022 р.

Протокол №4 від 01.12.2021 р.

Протокол №3 від 03.11.2021 р.

Протокол №2 від 29.09.2021 р.

Протокол №1 від 30.08.2021 р.

Протокол №1 від 16.09.2020 р. (спільне)

Протокол №9 від 14.03.2020 р. (спільне)

Протокол №3 від 09.10.2019 р.

Протокол №8 від 06.03.2019 р.

Протокол №8 від 06.03.2019 р.

Протокол №2 від 26.09.2018 р.

Протокол №8 від 14.02.2018 р. (спільне)

Протокол №3 від 04.10.2017 р. (спільне)

Протокол №9 від 16.03.2017 р. (спільне)

Протокол №10 від 10.04.2016 р.

Протокол №9 від 02.03.2016 р. (спільне)

Факультет у соціальних мережах