Звітна конференція з виробничої (експертної/аналітичної) практики

     На базі Центру компетентності з прикладних політичних досліджень (кафедра політології КУБГ) 21 січня 2022 р. в онлайн-режимі відбулася Звітна конференція виробничої (експертної/аналітичної) практики. Були присутні керівники практик з баз, де відбувалася практика здобувачів 4-го року навчання (Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Український центр суспільних даних; ГО «Всеукраїнська асоціація політичних наук», ГО «Український центр суспільного розвитку», ГО «Форум нових політичних лідерів», ГО «Кандидат», ГО «Всеукраїнська Люстрація», ГО «МІНЗМІН», Міністерство Соціальної політики).

     Зокрема доктор політ. наук (Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України) О.В. Кукуруз ознайомила усіх присутніх з особливостями проходження практики у цій науковій установі з акцентуванням уваги на методології досліджень. С.А. Васильченко (Український центр суспільних даних) відзначив перспективність подальшої співпраці зі студентами-політологами та необхідність детального планування практичних завдань студентів. Н.В. Підлужна (Міністерство соціальної політики України, Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції) розповіла про особливості практики здобувачки у Директораті, зокрема ознайомлення з нормативною базою, участь у нарадах. О.П. Куліковський (ГО «Всеукраїнська люстрація») відзначив лідерський потенціал здобувачки, яка проходила практику на базі цієї громадської організації.

     Обговорення результатів практики було продовжено виступами здобувачів, які ознайомили усіх присутніх з результатами своїх досліджень, які були здійснені під час виконання завдань практики. Передбачена апробація результатів досліджень шляхом публікації тез у збірнику наукової конференції впродовж наступних 1-2 місяців.

     План виступів здобувачів на звітній конференції (див. у таблиці).

 

ПІБ

НАЗВА

 Наук. керівник

1

Бабаджанова А.О.

Імідж політичного лідера: політологічні аспекти формування та збереження

Панасюк Л.В.

2

Стрелюк М.І.

Лібертаріанство в Україні як стратегія розвитку: інституціонально-ідеологічний аспект

Пояркова Т.К.

3

Махортова Т.А.

Соціальні мережі як інструмент політичних впливів

Бульбенюк С.С.

4

Миц І.І.

Інтернет меми як різновид сучасних політичних інтернет маніпуляцій

Лавриненко Г.А.

5

Верясова А.В.

Вплив протестів BLM-2020 на риторику в програмах кандидатів в президенти США

Супруненко А.П.

6

Кушнір А.А.

Абсентеїзм в Україні  як форма політичної участі громадян

Костюк Т.О.

7

Пономарьова І.В.

Використання соціальних мереж у президентських виборах України

Бульбенюк С.С.

8

Зайченко К.І.

Маніпулювання як основа політичних технологій

Балацька О.Б.

9

Клименок І.С.

Гібридні війни:  минуле та  сучасність

Супруненко А.П.

10

Мусієнко А.О.

Довіра до українських джерел інформації: стан та перспективи

Супруненко А.П.

11

Лаврук В.В.

Інтеграція в політичне життя внутрішніх мігрантів

Пояркова Т.К.

12

Довженко Т.Ю.

Визначення та типологія політичної реклами

Панасюк Л.В.

13

Коржова А.К.

Роль мас-медіа у формуванні політичної культури

Балацька О.Б.

14

Сагайдак П.П.

Аналіз політичних криз в Україні: класифікація та предиктори

Пояркова Т.К.

15

Махоніна А.О.

Демократія та врегулювання політичних конфліктів

Костюк Т.О.

16

Шкіндер А.В.

Невизнані державні утворення на теренах держав колишнього СРСР: політичні і правові виклики

Бульбенюк С.С.

17

Урсол М. А.

Феномен «лідерських» партій  в українських  виборчих кампаніях 2014 рр.

Пояркова Т.К.

18

Найденко О.О.

Генеза наукових поглядів на політичне лідерство

Лавриненко Г.А.

19

Овдієнко Д.І.

Дезінформація в політичному просторі

Костюк Т.О.

20

Теплюк В. А.

Інформаційні війни ХХІ століття,форми і способи їх ведення

Лавриненко Г.А.

21

Славінський С.С.

Шляхи та методи протидії корупції: український досвід

Панасюк Л.В.

 

Факультет у соціальних мережах