Археологічна практика

Археологічна практика є важливою частиною підготовки істориків у Київському університету імені Бориса Грінченка. Із часу першого прийому на навчання в університеті студентів за напрямом підготовки «Історія» у 2003-2004 навчальному році було укладено угоду з Центром археології Києва Інституту археології Національної академії наук України, який працює під керівництвом М. А. Сагайдака та В. М. Зоценка. І це плідне співробітництво триває вже десять років. Археологічна практика завершує вивчення археології України на першому курсі. Студенти університету під науково-методичним керівництвом фахівців Центру найчастіше брали участь у розкопках на Подолі в Києві. Хоча неодноразово археологи сприяли участі в розкопках в інших місцях України.

Завдяки практиці студенти-історики отримують навички та методику польових археологічних розкопок. Розширюють свої знання з середньовічної матеріальної культури Києва та нового часу. За десять років студенти-грінченківці зробили помітний внесок у дослідження важливих археологічних об’єктів Києва.

Так студенти нашого університету брали участь розкопках у садибі по вул. Іллінській, 8 (2005 р.). У 2006 р. розкопки проводились у садибі по вул. Щекавицькій, 29 і дали цікаві результати. Особливо результативними були розкопки Центру археології Києва по вул. Спаській, 35. Зокрема знайдено багату садибу домонгольської доби у 2007-2008 рр. та 2011 р. за наукового керівництва Н. В. Хамайко.

Велику наукову цінність мали матеріали розкопок у садибі Десятинної церкви у2009 р. за наукового керівництва кандидат історичних наук О. В. Комара. На розкопках у садибі по вул. Спаській, 12 у 2010 р. було знайдено рештки споруд нового часу (XVII – ХІХ ст.) з великою кількістю уламків будівельних матеріалів, фрагментами полив’яної кераміки, скляними виробами, монетами, кістками свійських тварин. Цінними знахідками стали виявлені пізньосередньовічні об'єкти.

2012 року під керівництвом археологів центру проводились розкопки по вул. Ярославській, 58 (де було виявлено цікаві дерев’яні конструкції та унікальну косторізну майстерню) та вул. П. Сагайдачного, 16 (важливі для розуміння історії Подолу ХІ-ХІІІ ст.).

Поступово розширюється перелік місць археологічних розкопів. Вже не перший рік студенти-історики працюють у Вишгородському історико-культурному заповіднику під керівництвом к. і. н. В. Г. Івакіна та його колег із заповідника. Цікавими та результативними були розкопки у Вишгороді у 2013 та 2014 рр. Вони дали цікаві матеріали Х-ХІІІ ст. – металургійний та гончарний горн, багато цікавої металопластики. На все життя запам’ятають студенти посвяту у археологи 2013 р., яку традиційно проводять у кінці практики.

Співробітники Центру археології Києва сприяли організації дослідження археологічних пам’яток студентами нашого університету доби верхнього палеоліту в районі сіл Бужанка та Оболоння на Чернігівщині.

Результативними були розкопки у 2014 р. на території садиби Софії Київської та у Вишгороді, улаштовані за сприяння Центру археології Києва.

У 2015 продовжились розкопки у Вишгороді. Продовжено було попередній розкоп. Було знайдено велику кількість кераміки, кінський скелет, поховання XVII - XVIII ст. та давньоруський горн.

У 2016 році практика проводилась у Вишгороді і Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Археологічні дослідження у Лаврі проводились на території Митрополичого саду на основі попередніх георадарного сканування. Було з’ясовано територіальні межі Печерського заповідника домонгольської доби. Студентами була освоєна нова технологія - флотація й промивання як методи археологічних досліджень.

Археологічна практика у співпраці з Центром археології Києва це, перш за все, співробітництво. З боку Центру археології Києва завжди керував Михайло Андрійович Сагайдак, а також В. Г. Івакін, С. П. Тараненко, Д. М. Певтиць, Д. М. Міліцин та інші. За ці роки багато зусиль для проведення археологічної практики доклали викладачі університету А. П. Коновал, Є. А. Ковальов та О. І. Бонь.

Одним із результатів співпраці Київського університету імені Бориса Грінченка та Центру археології Києва є створення археологічного кабінету при кафедрі історії України (створений за ініціативи доцента О. І. Боня). Кабінет поповнюється археологічними знахідками завдяки сприянню співробітників Центру, студентів-грінченківців, їх родин, всіх, хто цікавиться археологією. Нині в кабінеті налічується понад дві з половиною сотні одиниць зберігання, які представляють розвиток матеріальної культури від кам'яної доби до ХІХ ст. включно.

Факультет у соціальних мережах