Круглий стіл за міжнародною участю «Українська діаспора: досвід і перспективи взаємодії»

 

16 травня на Історико-філософському факультеті Київського університету імені Бориса Грінченка був проведений круглий стіл «Українська діаспора: досвід і перспективи взаємодії», організований Центром дослідження історії української еміграції та діаспори, що був створений у 2017 р. на кафедрі історії України. Захід відбувся за участі українських та іноземних (з Білорусі та Чехії) науковців, аналітиків, громадських діячів. У ході роботи круглого столу обговорювались актуальні питання, присвячені організації та діяльності центрів української діаспори та їх взаємозв’язок із Батьківщиною; проблемам дослідження та популяризації культурної спадщини української еміграції та діаспори, а також напрямкам роботи емігрантських та діаспорних організацій в історичній ретроспективі та на сучасному етапі.

У роботі круглого столу, окрім членів кафедри історії України – співробітників Центру дослідження історії української еміграції та діаспори, взяли участь: доктор наук, керівник Інституту східноєвропейських досліджень Філософського факультету Карлового університету в Празі – Марек Пжегода; член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор – Степан Віднянський; завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор – Марина Палієнко; завідувач відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Наукової бібліотеки імені В.І.Вернадського, доктор історичних наук – Тетяна Антонюк; аналітики – Роман Кабачій (спеціаліст з історії україно-польських відносин у ХХ ст.) та Оксана Рудовіч із Білорусі (досліджує проблему самоідентифікації в середовищі українських та білоруських діаспор на сучасному етапі), а також представники Музею української діаспори, Науково-дослідного інституту українознавства та інших наукових та освітніх установ України.

          Зокрема, директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки – Ірина Мага, відзначила, що даний круглий стіл стане чудовою нагодою та новим «дискусійним полем» для обговорення та вирішення актуальних питань, пов’язаних з дослідження історії та, навіть, сучасності українських емігрантських та діаспорних осередків.

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах