Відбулася ІV Всеукраїнська наукова конференція «Київські філософські студії - 2021»

     21 травня 2021 року на кафедрі філософії Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася ІV Всеукраїнська наукова конференція «Київські філософські студії».
     У конференції взяли участь філософи України та зарубіжжя, всього 138 осіб, у тому числі: 23 доктора наук, професора, 24 кандидата наук, доцента, 6 старших викладачів без наукового ступеня, 15 аспірантів, 16 магістрантів, 54 здобувача бакалаврату. Конференція проходила в он-лайн форматі.
     Результати своїх філософських пошуків на конференції доповідали представники провідних закладів вищої освіти та наукових установ, зокрема: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України; Інститут фізики НАН України; Національна бібліотека імені В.І. Вернадського; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Київський національний торгівельно-економічний університет; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Донецький національний університет імені Василя Стуса; Запорізький національний університет; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; ДНВЗ «Донецький національній технічний університет»; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Поліський національний університет; Державний університет телекомунікацій (м. Київ); Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та ін.
     Перед початком роботи з вітальним словом до учасників конференції звернулась декан Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор Олена Александрова.
Пленарне засідання складалося з двох панелей: україномовної та англомовної.
Україномовну панель модерував Роман Додонов, доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.
Вже стало традицією відкривати «Київські філософські студії» доповідями, присвяченими метафізіці міста, урбаністиці, києвознавчій проблематиці. В цьому році роль такої доповіді зіграв виступ д. філос. н., професора кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Марини Препотенської «Філософія міста. Антропоцентричний вимір».
     Доповідь д. філос. н., завідувачки кафедри філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Інни Голубович і к. філос. н., доцента тієї ж кафедри Фаріди Тихомірової була присвячена «Філософським засадам формування субжанру «біографія міста»».
     Володимир Кузнєцов, д. філос. н., проф. Відділу логіки та методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди виступив з доповіддю на тему «Наукові тексти як носії знання».
Людмила Филипович, д. філос. н., проф., провідний науковий співробітник відділу релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди і Віта Титаренко, д. філос. н., доцент, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, проф. кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка узагальнили результати студентської виробничої практики і ознайомили учасників конференції з проведеним релігієзнавчо-соціологічним аналізом ролі релігійних цінностей в житті українського суспільства.
     Англомовну панель модерував Ярослав Пасько, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.
     Під час роботи панелі з повідомленнями і доповідями виступили зарубіжні науковці: Abdullah Gökhan Akar, MSc, Marmara University, Turkey (доповідь “School of Islamic Studies as an Experience of Cooperation Between the Istanbul Cultural and Historical Center “Sinan Pasha Medrese” and Borys Grinchenko Kyiv University”); Przemysłąw Strzyżyński, PhD. Department of Philosophy and Dialogue, Theology Faculty, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland (“Problem оf Moral Luck”), Plamen Makariev, PhD in Philosophy, Professor of Political Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria (“An Ideal of Unmanipulated Public Communication”); Christo Kaftandjiev, Professor of Marketing Communications and Semiotics, Faculty of Journalism, Sofia University, Bulgaria (“Marketing Communications Against Coronavirus – Semiotic And Narrative Aspects”), Dariusz Dobrzański, PhD in Philosophy, Professor of Institute of Philosophy, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland (“Witold Gombrowicz and Orientalism”).
Після обіду конференція продовжила свою роботу по секціям.
     Перша секція об’єднала дослідників, що розробляють проблеми філософії міста та Києвознавства. Друга секція була присвячена історико-філософським питанням, третя – проблемам соціальної філософії, четверта – актуальним проблемам етики, естетики та філософії культури. П’ята секція зібрала релігієзнавців, шоста – фахівців з філософії освіти та освітології, нарешті, сьома – політологів та філософів політики. У виступах учасників конференцій було висвітлено широке коло актуальних тем сучасної гуманітаристики, яке далеко виходило за окреслені в назвах зазначених вище секцій межі.
     Завершилася наукова конференція заключним пленарним засіданням, на якому модератори секцій підсумували результати роботи. Програма і збірка тез «Київських філософських студій-2021» в електронному вигляді розміщена на сайті кафедри філософії, а найбільш значущі статті будуть опубліковані в фаховому журналі «Схід». 

Програма конференції

Збірка матеріалів конференції

 

 

Факультет у соціальних мережах