Uniwersytet Wrocławski

Звіт

Лауреата Нагороди імені І.Виговського

завідувача кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

проф. док. іст. наук Ігоря Срібняка

(науковий стаж, Uniwersytet Wrocławski,

квітень-травень 2018 рр.)

Дидактична робота:

Проведення викладів зі студентами історичного факультету UniwersytetuWrocławskiego, консультативно-ознайомчої зустрічі з його докторантами та викладачами. Під час зустрічі отримано університетські та факультетські періодичні видання UniwersytetuWrocławskiego, а також монографічна література (в дар бібліотеці Київського університету імені Бориса Грінченка).

 

Науково-дослідна діяльність:

Робота в читальному залібібліотеки Instytutu Studiów Międzynarodowych UniwersytetuWrocławskiego. За підсумками роботи підготовлено до друку дві статті:

1. Działalność narodowo-organizacyjna Związku Wyzwolenia Ukrainy w oboziejeńców armii cesarskiej Rastatt w Niemcach (1915-1918) // Wschodnioznawstwo. – Wrocław, 2019.

2. Інтернована Армія УНР в Польщі (1921-1924 рр.): історіографічний доробок польських та українських істориків за останню чверть століття // Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość. – Toruń-Kijów: ConsortiumscientificoducatifinternationalLucien Febvre, 2018. – T.2.

 

Участь у роботі ІІ-ої Міжнародної військово-історичної наукової конференції «Виборюючи незалежність», присвяченої 100-літтю проголошення / відновлення незалежності країнами Центрально-Східної Європи та створення національних збройних сил (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 24 травня 2018 р., Київ) з доповіддю: «Микола Шаповал: "блиск і вбогість" українського генерала (1886-1948)».

 

Дистанційна участь у роботі Міжнародної наукової конференції «История Карпато-Днестровских земель с древнейших времен до начала XXI в. (к 100-летию окончания Первой мировой войны и начала гражданской войны в России)», 30-31травня 2018 р., Кишинів) з доповіддю: «Уенерiвська конспiрація в Бессарабiï:створення підпiльних структур та ïх органiзацiйно-бойова дiяльнiсть на пiвднi Украïни (1921 р.)»

Організаційно-комунікаційна діяльність:

Підписання рамкової угоди про академічну співпрацю між Вроцлавським університетом і Київським університетом імені Бориса Грінченка (1 червня ц.р.).

 

Публікаційна активність:

За сприяння StudiumuEuropyWschodniej опубліковано ­­5 статей:

1. Кам’янецька піша юнацька школа Армії УНР у січні-травні 1921 р.: початок інтернування в Польщі («ланцутська доба») // Уманська старовина. – Умань, 2017. – Вип.4. – С.38-43. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23648

2. Інтерновані вояки Армії УНР у таборі Стшалково, Польща (друга половина 1921 – початок 1922 рр.): моральний стан та умови перебування // Проблеми всесвітньої історії. – К., 2017. – № 2(4). – С.182-195. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23678

3. Хроніка життя інтернованих вояків-українців у таборі Каліш (1922 р.) // Сумська старовина. – Суми, 2017. – № LІ. – С.25-34. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23856

4. Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща (перша половина 1921 р.): моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2018. – № 1(21) (січень-березень). – Т.2. – С.42-49. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23661

5. «Splendeursetmisères…» українського генерала (громадсько-політична діяльність Миколи Шаповала у Франції, 1925-1948 рр.) // Evropský filozofický ahistorický diskurz. – Praha, 2018. – Svazek 4. – Vydání 1. – S.6-13. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23768

Мініатюрна статуетка...
Мініатюрна статуетка на вході до UWr
Головний корпус
Головний корпус
Вхід до головного ко...
Вхід до головного корпусу
Вхідна брама
Вхідна брама
Один з коридорів з п...
Один з коридорів з портретами ректорів
Корпус факультету фі...
Корпус факультету філології
Корпус факультету фі...
Корпус факультету філології вночі
Читальний зал однієї...
Читальний зал однієї з факультетських бібліотек

Факультет у соціальних мережах