Uniwersytet Łódzki

 

Звіт

Лауреата Нагороди імені І.Виговського

завідувача кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

проф. док. іст. наук Ігоря Срібняка

(науково-дидактичний стаж, Uniwersytet Łódzki, UŁ),

грудень 2017 – січень 2018 рр.)

Науково-дослідна діяльність:

Опубліковано статтю «Internowani żołnierze Armii URL w Wadowicach (pierwsza połowa 1921 r.): szczegóły pobytu i relacje z polskim dowódstwem obozu» (w świetle źródeł ukraińskich)// «Wadoviana. Przeglądhistoryczno-kulturalny. – Wadowice, 2017. – № 20). http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23382

Для оформлення обкладинки цього номеру журналу використано ілюстрацію зі згаданої статті – малюнок з програмки українського театру в таборі Вадовиці (додається).

Подано до друку статтю «Activity of schools and educational courses for soldiers of the Ukrainian Galician Army interned in Czechoslovakiaas a form of their socialization (1919-1920)»

(журнал «Kyiv-Mohyla Humanities Journal», 2018, № 5).

Робота в бібліотеці Лодзького університету (з найповнішою в Польщі та Україні збіркою журналу «Український Стрілець», що видавався інтернованими вояками УГА у 1919-1921).

Організаційно-комунікаційна діяльність:

Узгодження тексту протоколу про обміни викладачами та студентами Лодзького університету і Київського університет імені Бориса Грінченка; зустріч з членами «Naukowiego Kółkа studentów» Інституту історії UŁ, яких запрошено до співучасті в журналі «Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość».

Дидактична робота:

18 грудня 2017 р. в рамках відзначення 90-ої річниці заснування «Польського історичного товариства в Лодзі» в Інституті історії UŁ відбулась інавгураційна лекція І.Срібняка «Kalisz: centrum życia społecznego i kulturalnego ukraińskichcombatantów w Polsce (1921-1939).

Додатково для студентів-істориків Філософсько-історичного факультету UŁ було розроблено три лекції (прочитані у січні 2018 р.):

1. «Polsko-ukraińskiestosunkimiędzypaństwowe (1919-1920): aspektwojskowo-polityczny».

2.«Ukraińska іdea państwowa (1914-1919)».

3.«Obóz internowanych żołnierzy ukraińskich w Kaliszu:życie kulturalne i artystyczne».

Публікаційна активність:

За сприяння StudiumuEuropyWschodniej опубліковано п’ять статей:

Срібняк І. Таборове повсякдення курсантів та старшин Спільної юнацької школи Армії УНР в Каліші (Польща) у першій половині 1922 р. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. – Вип.12. – С.338-364. (Подано до друку в грудні 2017 р.) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22206

Срібняк І. Полонені офіцери-українці царської армії в таборі Раштат (Німеччина) у 1916 р.: громадський та особистісний вимір таборового повсякдення // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2017. – № 4(20) (жовтень-грудень). – Т.1. – С.35-40. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21895

Срібняк І. «Вже не одиниці з поміж Українців, але тисячі…» (діяльність громади «Самостійна Україна» в таборі Раштат у першій половині 1918 р.) // Межибіж: науковий вісник з проблем регіональної історії і пам’яткознавства. – Межибіж, 1’2017. – Ч.1. – С.345-352. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22110

Срібняк І. Табір інтернованих Військ УНР у Вадовицях, Польща (умови перебування та моральний стан вояцтва в травні-липні 1921 р.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки Вип.26: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В.Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2017. – С.124-140. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22184

Срібняк І.Табір інтернованих Військ УНР у Щипіорно (1922-1923 рр.): гуманітарно-просвітня складова діяльності українського вояцтва // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.): Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1-2 червня 2017 р.) / Упоряд. В.Верстюк (відп. ред.), В.Скальський та ін. – Київ-Чернігів, 2017. – С.381-396. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22936

stazh

Разом з проф. Анетою...
Разом з проф. Анетою Павловською
Під час викладу
Під час викладу
Ректорат Лодзького у...
Ректорат Лодзького університету
Після лекції, дискус...
Після лекції, дискусія
Перед початком інавг...
Перед початком інавгураційної лекції
Університетська бібл...
Університетська бібліотека
Лекція на кафедрі іс...
Лекція на кафедрі історії мистецтва

 

Факультет у соціальних мережах