Uniwersytet Warszawski

 

Звіт

Лауреата Нагороди імені І.Виговського

завідувача кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

док. іст. наук, проф. Ігоря Срібняка

(стаж: Uniwersytet Warszawski,

серпень-вересень 2018 рр.)

 

Науково-дослідна діяльність:

Науково-пошукова робота в Архіві актів нових, Центральному військовому архіві, Національній бібліотеці та Бібліотеці Варшавського університету.

Підготовлено та передано до друку 9 статей:

Działalność narodowo-organizacyjna Związku Wyzwolenia Ukrainy w oboziejeńców armii cesarskiej Rastatt w Niemcach (1915-1918) // Wschodnioznawstwo. – Wrocław, 2018. – № 26.

На захисті інтересів вояцтва (військово-фахова та громадська діяльність Миколи Шаповала у таборах інтернованих Військ УНР у Польщі, 1921 – квітень 1923 рр.) // OdarmiikomputowejdonarodowejV. StudiaofiarowaneprofesorowiWaldemarowiRezmerowiw 70-tą rocznicę urodzin. Toruń, 2018.

Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – Białystok, 2018. – № 50.

Інтернована Армія УНР в Польщі (1921-1924 рр.): «блиск і злидні» історіографічного доробку польських та українських істориків за останню чверть століття // Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość. Zbiór prac naukowych dedykowanych profesorowie G.Nadtoke w60-tą rocznicę urodzin. – Toruń-Kijów: Consortium scientifico-éducatif international Lucien Febvre, 2018. – T.2. (в друці).

Табір інтернованих вояків армії УНР в Александрові, Польща навесні-влітку 1921 р. (за матеріалами ЦДАВО України) // Схід. – К., 2018. – № 4(156).

«Всі ми живемо надією, що вернемо на Вкраїну…» (становище інтернованих вояків-українців у таборі Александрів Куявський, Польща, взимку 1920-1921 рр.) // Сумська старовина. – Суми, 2018. – № LІІ.

Крадіж найціннішого… (або як архівні зібрання Української Бібліотеки імені Симона Петлюри опинились у Москві) // Уманська старовина. – Умань, 2018. – Вип.5.

Створення та діяльність Електротехнічної школи у таборі інтернованих Військ УНР Каліш, Польща (1921-1922 рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2018. – № 3(23). – Т.2.

«Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…» (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща у 1922-1923 рр.) //Київські історичні студії: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; ред. кол. В.О.Щербак та ін. – К., 2018. – № 1(6).

 

Редакційна діяльність:

Редагування польсько-українсько-білоруської збірки наукових праць Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość..

 

Публікаційна активність:

Стаття в SKOPUS (у співавторстві):

Палиенко М., Срибняк И. Дмитрий Бантыш-Каменский (1788-1850): портрет историка в контексте эпохи // Rusin: InternationalHistoricalJournal. – Chisinau (Moldova), 2018. – Vol.52. – Issue 2. – S.221-237. (DOI:10.17223/18572685/52/16) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24163

За сприяння StudiumuEuropyWschodniejопубліковано:

Монографія:

Sribniak I. Encyklopedia jeniectwa: ukraiński Aleksandrów. – Warszawa-Paryż: Międzynarodowykonsorciumnaukowo-edukacyjnyim.LucienaFebvra, 2018. – 88 s. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24208

Статті:

1. Срібняк І. Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр. // ScienceRise: ScientificJournal. – 2018. – Vol.7(48). – S.15-18. (DOI: 10.15587/2313-8416.2018.140133) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24160

2. Срібняк І. «Не гнийте в бараках, творіть життя тут, на цьому маленькому місті, огородженому дротами…» повсякдення інтернованих вояків-українців у Александрові (Польща) у висвітленні таборової періодики, 1921 р. // Європейські історичні студії: науковий журнал. – К., 2018. – № 10. – С.217-252. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24180

3. Срібняк І. Генеральний штаб армії УНР (специфіка діяльності в умовах інтернування у таборах Польщі, 1921-1924 рр.) // ScienceRise: ScientificJournal. – 2018. – Vol.8(49). – S.10-13. (DOI: 10.15587/2313-8416.2018.141072) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24184

 

Факультет у соціальних мережах