ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ. ЗВІТ

 

ЗВІТ

ІІ Всеукраїнський студентський турнір з філософії

 

14-15 лютого 2018 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся ІІ Всеукраїнський студентський турнір з філософії.

Мета турніру – стимулювання творчої фахової діяльності майбутніх науковців, зустріч з представниками різних наукових шкіл, обмін досвідом та ідеями, ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та найновішими тенденціями у філософській системі знань.

У турнірі взяли участь 25 команд вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації з усіх регіонів нашої країни.

За результатами фінальної гри І місце завоювала команда «Ignoramus et ignorabimus» Національного університету «Острозька академія» у складі Лисовець Наталії Анатоліївни, Процак Соломії Степанівни та Лукащик Мирослави Василівни.

Блискучу гру (ІІ місце) продемонстрували також команди «Воля до життя» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Безверхній Дмитро Олександрович, Рябоконь Дарія Олегівна та Вершигора Наталія Анатоліївна) і «Профани» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Кісельова Тетяна Валеріївна, Дудник Олег Феліксович та Татаріна Тетяна Іванівна)

ІІІ призове місце було присуджено командам: Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

 

          Рейтинг команд за результатами відбіркових турів (без фіналістів):

1. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
2. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
3. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6. Чернігівський національний технологічний університет
7. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
8. Київський університет імені Бориса Грінченка
9. Університет державної фіскальної служби
10. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
11. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького
12. Національна академія внутрішніх справ
13. Сумський національний аграрний університет
14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
15. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
16. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
17. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
18. Київський національний торговельно-економічний університет
19. Дніпровський державний технічний університет
20. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
21. Буковинський державний медичний університет
22. Державний університет інфраструктури та технологій

 

Усім учасникам були вручені сертифікати, переможці отримали дипломи та подарунки від Державного видавництва «Либідь».

 

 

Факультет у соціальних мережах