Зустріч членів студентського наукового гуртка «Ключ до істини» з учнями гімназії «Пріорітет»

     5 грудня 2017 року під керівництвом  канд.філос.наук, доцента кафедри філософії Бондар Т.І. відбулася зустріч членів студентського наукового гуртка «Ключ до істини» з учнями гімназії «Пріорітет». Тема зустрічі – «Світ очима філософа». Студенти першого та другого курсів спеціальності «Філософія»   Глущенко Андрій,  Ніношвілі Ніна, Пахар Наталія та Курганов Єгор виступили з науково-популярними доповідями про сутність філософії, її роль в житті окремої особистості та суспільства в цілому, про особливості давньогрецької філософії, уявлення давніх греків про світ, його пізнання  та роль людини у ньому. Особливий інтерес у школярів викликали доповіді «Софісти та софістика» і «Софістика в інформаційних війнах». Учні гімназії слухали з неприхованим інтересом, задавали запитання, висловлювали власні думки. На завершення зустрічі студенти-магістранти Безпрозванна Тетяна та Іванова Олександра, що брали активну участь у її підготовці та проведенні, розповіли учням гімназії про особливості навчання на спеціальності «Філософія» та перспективи подальшої професійної діяльності її випускників.

Факультет у соціальних мережах