Релігіознавча конференція «Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі»

 

5 жовтня 2017 року студенти III та IV курсів спеціальності «Філософія» відвідали Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, де проходила релігіознавча наукова конференція «Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі». Конференція була приурочена до 200-річчю з дня народження засновника віри бахаї – Бахаулли. Організаторами наукового заходу були Українська асоціація релігієзнавців, відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, філософські кафедри київських університетів, у тому числі кафедра філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Національних Духовних Зборів Бахаї України.

Студенти дізналися про основні принципи віри бахаї, згідно з якими є єдиний Бог і всі релігії – лише вираз «незмінної віри в Бога», а людство – єдиний народ, який має жити в мирі. Вчення Бахаулли містить духовні істини, спільні для всіх релігій, а також закони і настанови, що призначені для розв’язання проблем, які постають перед людством у нашу історичну епоху. Сьогодні громади бахаї функціонують у 234 країнах та незалежних територіях, посідаючи за розповсюдженням друге (після християнства) місце в світі.

        Серед учасників конференції були як відомі в Україні науковці – проф. Колодний А.М., проф. Филиппович Л.О., так і молоді фахівці, які присвятили свої дослідження цьому унікальному духовному феномену. Підводячи підсумки організатори заходу висловили надію, що популяризація релігіознавчих знань сприятиме формуванню культури міжконфесійного спрямування, толерантності, миру та злагоди.

 

Факультет у соціальних мережах