Готується до друку довідник для студентів Київського університету імені Бориса Грінченка «2017. Миті історії: особи й події»

Готується до друку довідник для студентів Київського університету імені Бориса Грінченка «2017. Миті історії: особи й події» Автори-упорядники М.М. Будзар, С.В. Виноградов, О.Л. Іванюк, О.О Салата.

Навчальний посібник є частиною методичного забезпечення викладання навчального курсу «Українські студії». Він має форму довідника, в якому матеріали подано за календарним принципом. Основну увагу приділено ключовим подіям і окремим особам які залишили помітний слід в історії України. Матеріал який включено до видання репрезентує різні сфери життєдіяльності соціуму - науку, політику, державотворення, просвітництво мистецтво. Кожна стаття подана у такий спосіб, щоб поєднати стислі біографічні відомості про людину з аналізом її творчого доробку.

Факультет у соціальних мережах