Вийшло з друку археографічне видання "Листи Г. П. Ґалаґана до дружини" (Будзар М. М., Ковальов Є. А.)

 

У книзі «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини» репрезентовано комплекс листів з багаторічного листування Григорія Ґалаґана (1819–1888), одного з найпомітніших представників владної еліти Лівобережної України XIX ст., крупного землевласника, суспільно-політичного та культурно-освітнього діяча, з дружиною, Катериною Ґалаґан, уродженою Кочубей (1826–1896). Листи утворюють епістолярний цикл значної змістовно-інформаційної ваги. Його провідна тема – участь автора у діях уряду із розгортання процесу «емансипації селян» – доповнюється відомостями про функціонування кількох взаємопов’язаних соціально-комунікативних мереж, що визначені завданнями громадсько-політичної діяльності, соціокультурними пріоритетами; родинними та господарсько-службовими контактами автора.

 обкладинка 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ТА СКАЧАТИ КНИГУ

 

 

Факультет у соціальних мережах