Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на європейському просторі (від найдавніших часів до сьогодення)»

     27 листопада 2020 р. кафедрою всесвітньої історії Історико-філософського факультету була проведена ІV-та Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на європейському просторі (від найдавніших часів до сьогодення)».

     За підсумками її роботи була опублікована колективна монографія Człowiek, etnos, naróhistorii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). Monografia zbiorowa przygotowana z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego / red. Ihor Sribniak. Warszawa-Paryż, 2020. 350 s.

https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-19-34/doslidzhennia-kafedry.html

 

Переглянути програму конференції

Факультет у соціальних мережах