Міжнародна наукова конференція «Деміфологізація історії та творення патріотичних міфів: виклики для України та Польщі»

     25 вересня 2020 року на Історико-філософському факультеті відбулася Міжнародна наукова конференція «Деміфологізація історії та творення патріотичних міфів: виклики для України та Польщі», організована спільно з Гуманітарним факультетом Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ, Інститутом історії України НАН України та Історичним факультетом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

     У конференції взяли участь науковці з 19 університетів та 3-х наукових установ України та Польщі: Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ, Університет Яна Длугоша в Ченстохові, Мюнхенський університет імені Людвига Максиміліана, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Ужгородський національний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Дрогобицький державний педагогічний університет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  Чорноморський національний університет ім. Петра Могили,  Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Приазовський державний технічний університет, Маріупольський державний університет. Київський національний університет культури і мистецтв, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Інститут історії України НАН України, Інститут української історіографії та джерелознавства ім. М.Грушевського, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво.

     З вступним словом виступив Даріуш Скурчєвський – заступник декана Гуманітарного факультету Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ, Олена Александрова ­– декан Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка та Олександр Удод ­–  завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

     Під час конференції було запропоновано до розгляду важливі питання міфологізації історичної науки та її наслідки у суспільній та ментальній площині. Українські та польські науковці дійшли висновку про те, що історія повинна відображати справжні події, висвітлюватися через факти та реальні свідчення, а головне – популяризуватися серед населення України.

     Результатом конференції стане видання колективної монографічної наукової праці учасників конференції.

Факультет у соціальних мережах