Відкрита лекція доцента кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка Мартич Руслани Василівни

13 лютого 2020 року в рамках презентації своїх професійних досягнень на посаді доцента відбулася відкрита лекція доцента кафедри філософії Мартич Руслани Василівни. Плановий захід відбувся за участю студентів-істориків 1 курсу нашого факультету, групи ІСб-1-19-4.0д та ІСб-2-19-4.0д. Студентам та присутнім колегам була запропонована до обговорення надзвичайно цікава та багатогранна тема: «Філософія середніх віків та епохи Відродження».
Викладачка продемонструвала добре володіння навчальним матеріалом та методикою викладання предмету. Виклад матеріалу був коректним, конкретним та точним. Під час лекції студенти працювали з аналітичними завданнями, робилася опора на актуалізацію сформованих знань, використання проблемних питань. В аудиторії панувала позитивна атмосфера, відчувався встановлений емоційний контакт лектора зі студентами.
Наочність лекції забезпечувалася використанням презентації MS Power Point, за допомогою якої було представлено тему, основні проблеми, питання, літературні джерела та короткий зміст понять лекційного заняття. Посилання на конкретні приклади, обговорення першоджерел, демонстрація на відео артефактів епохи середніх віків та Відродження забезпечило практичну спрямованість лекції.

Факультет у соціальних мережах