Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ТА ДОБРОСУСІДСТВА»

 

      22 листопада в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ТА ДОБРОСУСІДСТВА». Захід, який став майданчиком для наукової дискусії вчених України та Польщі, був ініційований кафедрою історії України. У конференції взяли участь науковці та молоді вчені дванадцяти університетів України та трьох польських університетів (Познані, Любліна та Білостока), керівник культурно-освітнього відділу Посольства Республіки Польща у Києві Ева Матушек-Заґата. Зокрема участь взяли: професор університету Адама Міцкевича в Познані Рафал Димчик, професор Католицького люблінського університету ім. Йоана Павла ІІ Альберт Новацкі, Йоанна Катажина Садовська -декан Білостоцького університету. На конференції з доповідями виступили науковці, аспіранти та студенти Київського університету імені Бориса Грінченка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Наукова дискусія була присвячена європейському досвіду полікультурності та добросусідства для Польщі та України.

 

Факультет у соціальних мережах