VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА:ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ

Запрошуємо Вас взяти участь

у VІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА:ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГОДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»,

яка відбудеться 25 квітня 2019 року

 

Секції за напрямами:

 • Питання історії і культури України
 • Роль особистості в історії України
 • Краєзнавчі дослідження в історії України

        Найзмістовніші доповіді будуть опубліковані у студентському електронному журналі «Студентські пошуки».

Місце та порядок проведення конференції25 квітня 2019 року:

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б

(проїзд: ст. м. «Мінська»)

Реєстрація учасників: 08.30 – 09.00

Пленарне засідання: 09.00 – 10.00

Перерва на каву: 10.00 – 10.30

Робота секцій: 10.30 – 12.30

Підбиття підсумків конференції:12.30 – 13.00

Робоча мова конференції: українська.

 

Для участі у науково-практичній конференції просимо
до 15 квітня 2019 року надіслати на електронну адресу

Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).

Електронний варіант тез з приміткою «Українська минувшина: джерела, постаті, явища» (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у форматі doc).

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез – 2-5 сторінки формату А-4.

Структура тез має містити наступні елементи:

 • постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 • аналіз наукових досліджень, на які спирається автор;
 • виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 • формулювання мети та завдань;
 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 • література.

 

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, інтервал – 1 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Роботи з графічними рисунками приймаються лише у тому разі, якщо вони подані у форматі JPEG окремим файлом.

Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ім’я, в дужках назву міста. Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал розміщується основний текст тез. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] чи [2; 5; 7]. Після тексту статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список використаних джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про літературу оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

 

ЗРАЗОК

Микола Степаненко(Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

 

Текст тез

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Коцур В. П. Україна: історичні події та факти. Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2005. 144 с.
 2. Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія проблеми) //Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. Вінниця, 2000. Вип. 2. С. 262-268.
 3. Мельников Д. О. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) //Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. Вінниця, 2006. Вип. 10. С. 172-175.

Після списку літератури подаються відомості про автора тез:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник конференції;

3) назва факультету і курс навчання;

4) контактний телефон;

5) електронна адреса;

6) відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання).

УВАГА!Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти доповіді та тези, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА:ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГОДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»,

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Місце навчання (повна назва організації)

 

Курс, спеціальність

 

Контактний телефон

 

Е-mail

 

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація тез

Публікація  тез + усна доповідь

Лише  усна доповідь

Участь  без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

 

Запланована секція

 

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: кафедра історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, каб. 415-а, вул. Маршала Тимошенка 13-Б, м. Київ.

Тел:(044) 485-20-69. E-mail: kiu.iff@kubg.edu.ua

Координатори конференції:

Тарасенко Ольга Олексіївна, доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук, доцент.

Тел.: +38 095 570 64 66. Е-mail:oЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мусіяченко Ольга Сергієвна, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка. Тел.: +38 066 1777729. Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Хохлов Денис Костянтинович, голова Наукового товариства студентів Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.Тел,: Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Факультет у соціальних мережах