андрєєв
Контактна інформація

v.andrieiev@kubg.edu.ua
м. Київ, вул. Левка Лук'яненка 13-Б, каб. 416

Андрєєв Віталій Миколайович

Заступник декана з наукової роботи, професор кафедри історії України

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор історичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Історіографія, Науково-дослідний семінар, Українські студії.

 

Біографія

 Освіта:

1992 р.  закінчив Запорізький державний університет, спеціальність "Історія", кваліфікація "Викладач історії і суспільствознавства";

1993-1997 рр. – аспірантура кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Дніпропетровського державного університету.

1998 р. – захист кандидатської дисертації «Дмитро Дорошенко як дослідник української історіографії» у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного університету.

2002 р. – доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.

2013 р. – захист докторської дисертації «Віктор Петров: інтелектуальна біографія» у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України.

2015 р. – професор кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.

Досвід роботи:

1991-1998 рр. – науковий співробітник Північно-Кримської експедиції Інституту археології НАН України та Запорізького обласного краєзнавчого музею, вчитель історії, правознавства та географії загальноосвітньої школи №89 м. Запоріжжя.

1998-1999 р. – старший викладач кафедри історії України Херсонського державного університету (ХДУ).

2000-2002 рр. – завідувач кафедри історіографії та спеціальних історичних дисциплін ХДУ.

2002-2018 рр. – завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету. За цей час співробітниками кафедри було захищено 14 кандидатських та 2 докторські дисертації, створено археологічну лабораторію та археологічну експедицію, відкрито аспірантуру за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Створив наукову школу дослідників інтелектуальної історії України ХІХ-ХХ ст., підготував 13 кандидатів історичних наук. Є гарантом науково-освітньої програми 032 Історія та археологія підготовки докторів філософії (PhD).

Головний редактор електронного фахового історичного журналу Херсонського державного університету «Scriptorium Nostrum». Член редколегій низки періодичних наукових видань.

Має досвід отримання грантів та участі у міжнародних проектах. Стажувався в Ягелонському університеті (Польща). У 2017-2018 р. кафедра всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університетустала учасником партнерського проекту разом із Запорізьким національним університетом «Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє», що проводився у рамках програми науково-дослідного проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Член спеціалізованих вчених рад у Запорізькому національному університеті (Д 17.051.01) та Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (К 36.053.03).

З 4 жовтня 2018 р. – професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка.

Відзнаки за наукову діяльність:

Монографія «Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого» (2012) стала лауреатом Премії 20-го Міжнародного форуму видавців у Львові «Найкраща книга форуму – 2013». У Всеукраїнському рейтингу «Книжка року2013» ця праця увійшла в топ-списки в номінації «ОБРІЇ» серед видань зі спеціальної літератури.

 

Професійний і науковий інтерес

 

Професійний і науковий інтерес – інтелектуальна історія, історіографія, історія історичної науки, історія археології, методологія історії, юдаїка, історія Південної України, історія Східної Європи.

Автор понад 170 наукових публікацій, з них 5 монографій:

Монографії:

  • Андрєєв В.М. Саул Боровий: єврейський вектор історії України / В.М. Андрєєв, Н.М. Чермошенцева. – Херсон–Нікополь: РПЦ Січ, 2010. – 191 с.;
  • Андрєєв В.М. Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії. Колективна монографія / В. Андрєєв, С. Білівненко, О. Бєлов та ін. / голов. ред. В. Андрєєв. – Херсон : Вид-во ВНЗ «ХДМІ», 2012. – 352 с.;
  • Андрєєв В. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: монографія / В. Андрєєв. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 476 с. (серія «Dniproviana»);
  • Андрєєв В. Віктор Петров (1894–1969): історик і влада / В. Андрєєв // Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І. Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с. – С. 435-498.
  • Андрєєв В. Віктор Петров та його діяльність в інформаційному та освітньому просторі післявоєнної Німеччини (1945-1949): європейські виклики та національна традиція. Колективна монографія / В. Андрєєв // Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія / Наукова редакція О.О. Салати. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – 356 с. – С. 59-78.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах