OS
Контактна інформація

(044) 485-21-52
o.aleksandrova@kubg.edu.ua
м. Київ, Левка Лук'яненка 13-Б, каб. 418

Александрова Олена Станіславівна

Декан Факультету суспільно-гуманітарних наук

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор

Біографія

Освіта:

2000 р. -Запорізький державний університет, спеціальність "Історія", кваліфікація "Вчитель історії і суспільствознавства" (з відзнакою);

2003р. -Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", кваліфікація "Економіст-менеджер";

2004 р. -Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, спеціальність "Психологія", кваліфікація "Психолог";

2000 -2003 рр. -аспірантура зі спеціальності 09.00.03 -соціальна філософія та філософія історії;

Досвід роботи:

2003-2011 рр. -Запорізький національний університет, асистент, доцент, професор кафедри філософії; Центр досліджень проблем конкуренції -заступник директора;

2005-2008 рр. -вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Запорізького національного університету;

з 2012 р.по тепер. час -Інститут суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, завідувач кафедри філософії.

 

Професійний і науковий інтерес

Наукова діяльність:

2004р. -захист кандидатської дисертації на тему "Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз"(у спеціалізованій вченій раді К 52.051.01 Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського);

2007 -2010 рр. ‑ докторантура зі спеціальності 09.00.03 -соціальна філософія та філософія історії;

2010 р. -достроковий захист докторської дисертації на тему "Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві"(у спеціалізованій вченій раді Д. 26.053.16 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).

Основні професійні досягнення:отримала грант Президента України для підтримки наукових дослідженьмолодих учених (2008р.);

підготувала 3-х кандидатів наук;

член редколегії фахового видання «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», «Освітологія» (українсько-польський журнал).

Наукові інтереси:

сфери наукової діяльності:дослідження специфіки становлення і розвитку середнього класу в сучасному українському суспільстві, історія і теорія громадянського суспільства, розробка методології забезпечення суспільної злагоди в умовах соціальних трансформацій та ін.;

опубліковані праці: автор близько 105 наукових праць, у т.ч. 7 монографій (2 одноосібні, 5 - у співавторстві), 65 статей у спеціалізованих фахових виданнях, 33 тез доповідей на конференціях, зокрема:

 

Александрова О., Додонов Р., Додонова В. Два проекти Національної академії наук (до сторіччя УАН). Nad Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlosc i terazniejszosc. Monografia zbiouowa / red. Ihor Sribnyak. Warshawa-Torun: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. S. 6-12.

 

Aleksandrova O., Hroznyi I., Vinnikova N., Chuvasova N. Control of the quality assurance system at the modern Ukrainian university. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. № 2. Р. 153-162.

Aleksandrova O., Salata O. Youth Public Organizations in European Integration Processes of Ukraine. International Relations and Diplomacy. 2018. №9. Р.507-517.

Aleksandrova O., Omelchenko Y., Popovich, O. Competition as a Factor of Social Development. Studia Warmińskie. 2018. № 55. Р. 43-62.

Aleksandrova O. , Batchenko L. ,  Dielini M.,  Lavryk U. Specifics of managing competitiveness of present-day university on principles of social responsibility. Naukovyi Visnyk NHU. 2018. № 4. Р. 157-165.

Murinska S., Aleksandrova O., Dodonov R. Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine. Skhid. 2018. № 5(157). С. 66-72.

Aleksandrova O. Ukrainian Middle Class: Silent Minority or Influential Majority? The Strategy of Ukrainian Reforms. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2016. Volume 4, № 1. P. 6-11.

Александрова О.С. Корпоративна культура як чинник становлення і розвитку сучасного університету. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. Вип. 3. С. 21-26.

 

Відзнаки за наукову діяльність:Грамота Національної академії наук України за монографію "Конкуренція: благо чи зло. Специфіка і тенденції розвитку" (у співавторстві, 2007р.), Грамота Національної академії наук України за монографію "Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства" (2009 р.), стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008 -2010 рр.), грамоти Запорізького національного університету за активну наукову діяльність (2006 р., 2008 р., 2009 р., 2010 р.), грамота Київського університету імені Бориса Грінченка (2013 р.), грамота МОН України (2014)

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах