Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Звіт

Лауреата Нагороди імені І.Виговського

завідувача кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

док. іст. наук, проф. Ігоря Срібняка

(стаж: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

червень-липень 2018 р.)

Організаційно-комунікаційна діяльність:

Підготовка до підписання угоди про академічну співпрацю (Wydział FilologiiPolskiejiKlasycznejUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка).

Дидактична робота:

Участь у роботі семінару керівника StudiumJęzykaiKulturyPolskiejdlaCudzoziemcówд-ра габл. проф. UAMAgnieszkiKwiatkowskej. Був присутній на її лекції «SławomirMrożek. Literatura i życie literackie po 1918».

Indywidualni zajęcia z języka polskiego w StudiumJęzykaiKulturyPolskiejdlaCudzoziemców (20 god.). Zajęcia przeprowadziła prof. UAM AgnieszkaKwiatkowska.

 

Науково-дослідна діяльність:

Передано до друку три статті:

Створення та діяльність Електротехнічної школи у таборі інтернованих Військ УНР Каліш, Польща (1921-1922 рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2018. – № 3(23). – Т.2. (в друці).

«Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…» (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща у 1922-1923 рр.) //Київські історичні студії: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; ред. кол. В.О.Щербак та ін. – К., 2018. – № 1(6) (в друці).

Крадіж найціннішого… (або як архівні зібрання Української Бібліотеки імені Симона Петлюри опинились у Москві) // Уманська старовина. – Умань, 2018. – Вип.LII. (в друці).

 

Редакційна діяльність:

Редагування та опублікування збірки наукових праць викладачів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка «Українська орієнталістика» (Київ, 2018, вип.9); публікація статті в ній (Газетно-журнальна періодика КНР: шлях довжиною у понад півстоліття (короткий нарис з історії) // Українська орієнталістика. – К., 2018. – Вип.9. – С.40-47. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23774)

 

Публікаційна активність:

За сприяння StudiumuEuropyWschodniejопубліковано ­­3 статті:

1. «…За право вільно жити і працювати в рідній хаті» (українська еміграційна громада в Ченстохові, Польща у 1921 р.) // Evropský filozofický ahistorický diskurz. – Praha, 2018. – Svazek4. – Vydání 2. – S.24-31. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24081

2. Генерал В.Павленко vs міністра О.Ковалевського: спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за матеріалами ЦДАВО України та ZNiO) // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2018. – № 2(22). – Т.2. – С.40-45. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24116

3. «Біда дивиться зі всіх закутків, а злидні плодяться з кожною секундою…» (допомового-харитативна діяльність «Союзу українок» у таборі Щипіорно, Польща навесні 1922 р.)// Наше життя. – НюЙорк, 2018. – Т.LXXV. – Ч.7-8 (липень-серпень). – С.10-13.

Факультет у соціальних мережах