Освітня стратегія кафедри всесвітньої історії

 

ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Стратегічні цілі:

Формування кваліфікованого фахівця з всесвітньої історії, професійні знання якого поєднуються з високими моральними якостями, громадянською активністю і патріотизмом.

Засадничі принципи роботи кафедри всесвітньої історії:

  • професіоналізм і висока якість навчально-виховного процесу;
  • побудова навчального процесу і наукової діяльності на дослідженнях;
  • оптимальний розподіл повноважень;
  • передбачуваність та прогнозованість результатів;
  • відкритість;
  • свобода творчості;
  • активна внутрішня комунікація та обмін досвідом;
  • творче застосування освітнього досвіду європейських університетів;
  • студентоцентризм;
  • дотримання норм корпоративної культури.

Модель навчально-виховного процесу:

В основі новітньої моделі – поєднання групової та індивідуальної форм фахової підготовки.

Групова форма навчання покликана забезпечити базову підготовку студентів з всесвітньої історії та їх спеціалізацію за напрямами.

Студентам бакалаврату пропонується тематична спеціалізація з:

-         історії країн Південної Європи;

-         історії країн Центрально-Східної Європи;

-         історії країн Далекого Сходу

з засвоєнням другої іноземної мови (іспанської, польської, китайської).

Студентам магістратури пропонується тематична спеціалізація з історичного регіонознавства.

Таким чином, студенти проходять країнознавчий та регіонознавчий етапи тематичної спеціалізації з узагальненням знань на рівні філософії історії.

Індивідуальна форма фахової підготовки передбачає закріплення студента за науковим керівником ( професором/доцентом) з подальшим створенням та реалізацією персональної програми розвитку майбутнього фахівця. Ця програма має охоплювати цілий комплекс гуманітарних дисциплін, включаючи літературу, мистецтво, філософію, а також практичну дослідницьку роботу. Індивідуальна форма фахової підготовки розбудовується на діалоговій основі (професор – студент) за європейськими університетськими зразками.

 

Факультет у соціальних мережах