Вийшов друком навчальний посібник Ліхтей І.,Надтоки Г.М., Король В.Ю. «Історія середніх віків»(2018 р.)

Ліхтей І.,Надтоки Г.М., Король В.Ю. «Історія середніх віків»

 

Історія середніх віків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. істор. спец. Т 2 / Ліхтей І., Надтока Г.М., Король В.Ю.; за заг. ред. Г.М. Надтоки. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2018 – 800 с. – (Серія «Всесвітня історія: в 5 т.)

У навчальному посібнику викладено середньовічну історію Європи та історію Афро-Азіатського Середньовіччя. Охарактеризовані політичні, соціально-економічні, культурні й релігійні аспекти життя середньовічних суспільств, а також історія міжнародних відносин. Книга містить хронологічну таблицю, тести для перевірки знань, іменний покажчик і список рекомендованої літератури.

 

2 1

Факультет у соціальних мережах