Срібняк І. В. Історія журналістики країн світу (ХVІІ-ХХ ст.): Підручник для студентів вищих навчальних закладів

Срібняк І. В. Історія журналістики країн світу (ХVІІ-ХХ ст.): Підручник для студентів вищих навчальних закладів / МОН України; Держ. установа «Ін-т всесвітньої історії НАН України»; Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 264 с.

У підручнику відтворено основні етапи розвитку журналістики в провідних країнах світу та Україні, особливості становлення та функціонування періодичних видань провідних країн світу, розглянуто різні аспекти діяльності національних медійних систем у ХХ ст., простежено процес виникнення кількох найбільших інформаційних агенцій, розкрито особливості впливу ЗМІ на перебіг суспільно-політичних подій у різних країнах світу в ХVІІ-ХХ ст.

Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто вивчає історію журналістики та газетно-журнальної періодики.

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
як підручник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 1/11-4369 від 26.02.2013 р.)

Рецензенти:

Дубровіна Л.А., професор, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України,

директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України

імені В.І.Вернадського

Крупський І.В., професор, доктор історичних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка

Кудряченко А.І., професор, доктор історичних наук, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

tytulkazvorotka

 

Факультет у соціальних мережах