Наукова робота кафедри всесвітньої історії

Наукові дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка здійснюються відповідно до загальноуніверситетської теми «Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти» (реєстраційний номер №0110u006274). Відповідно до планів розвитку випускової кафедри головними завданнями діяльності професорсько-викладацького складу щодо проведення науково-дослідної роботи є її відповідність перспективним спеціальностям, актуальним питанням всесвітньої історії, країнознавства, міжнародних відносин, міжнародних інформаційних відносин.

Викладачі кафедри всесвітньої історії оприлюднюють результати своїх наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та семінарах. Зокрема, науково-педагогічні працівники випускової кафедри взяли участь у роботі таких міжнародних науково-практичних конференцій: «Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності» (19 травня 2011 р.), «Мовні і концептуальні картини світу» (2011 р., м. Київ), ««АВІА-2013» (21-23 травня 2013 р.м. Київ), «Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, державної, національної єдності» (06–07 листопада 2014 р., м. Ужгород), «Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть» (19 березня 2015 р., м. Київ), «Сполучені Штати у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» (15 травня 2015 року, м. Львів), «Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ ст.)» (21 травня 2015 р., м. Київ), «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (15 жовтня 2015 року, м. Київ), «Сильна ООН – кращий світ» (20 листопада 2015 р., м. Київ), Informationof “Globalintegrationsofeconomicsystems” rountable (15 – 17 June 2014, Singapore); всеукраїнських конференцій: Сучасні тенденції сходознавства (13-14 травня 2011 р., м. Харків), «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» (22 травня 2015 р., м. Житомир).

Випускова кафедра має наукові та науково-методичні зв’язки з Інститутом міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, Інститутом міжнародних відносин Національного авіаційного університету, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Київським національним лінгвістичним університетом, Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України, Школою політичної аналітики НаУКМА, Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ». Кафедра співпрацює з Вищою школою суспільної та медіальної культури (Торунь, Польща). Основними напрямами співпраці є розробка спільних наукових тем.

Читати далі...

 

Факультет у соціальних мережах