Контактна інформація

i.oshchypok@kubg.edu.ua

Ощипок Іван Федорович

Доцент кафедри політології та соціології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософії

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Загальна теорія політики
 • Політичний аналіз і прогноз
 • Політичне насилля і конфлікти у ХХІ столітті

Біографія

Освіта:

Київська духовна семінарія і академія (1998 – 2006 рр.);

Київський національний університет культури і мистецтв (2002 – 2007 рр.);

Аспірантура в Дипломатичній Академії України імені Г.Й.Удовенка при МЗС України (2016 – 2017);

Аспірантура в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2017 – 2020).

Досвід роботи:

2007 – 2012 – завідувач навчальної лабораторії та асистент кафедри міжнародних відносин КНУКіМ;

2012 – 2015 – лаборант кафедри міжнародної інформації КНУ ім. Тараса Шевченка;

2016 – 2020 – директор ТОВ «Газойлтехнопайп»;

З 2022 р. – доцент кафедри політології Київського університету імені Б.Д. Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

 

     Автор 13 наукових публікацій у наукових фахових виданнях України та інших держав щодо транснаціональних досліджень та релігійного фактору у міжнародних відносинах.

     Монографія:

 • Ощипок І. Ф. Міжнародна політика Святого Престолу. Монографія. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. 294 с.

     Статті:

 • Oshchypok Ivan. Foreign policy of the Holy See under the Pontificate of Pope Francis. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2020 Vol. 38 (1) Р. 276–287. URL: https://doi.org/10.23856/3836.
 • Ощипок І. Ф Інформаційна діяльність Святого Престолу. Український інформаційний простір. № 1(5). 2020. С. 126 – 140. URL: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206111.
 • Ощипок І. Ф. Роль релігійних акторів у сучасних світових процесах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2018. № 1/2(47/48). С. 84–88.
 • Ощипок І. Ф. Особливості трансформації державного суверенітету в постбіполярній міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016. Вип. 127 ( 2). С. 54–64. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/3018/2707.
 • Ощипок І. Ф. Проблеми та перспективи глобального лідерства США. Міжнародні відносини. Серія : Політичні науки. К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. № 7. С. 1 – 15. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2568.
 • Ощипок І. Ф. Проблема дереторизації в сучасних міжнародних відносинах. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. праць. Маріуполь, 2015. Вип. 12. С.239–245.
 • Ощипок І. Ф. Права і привілеї Київських митрополитів до 1686 року. Православний вісник. К. 2002. № 5–6. С. 52–55.
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах