Leonid-Valeriiovych-foto
Контактна інформація

l.panasiuk@kubg.edu.ua

Панасюк Леонід Валерійович

Доктор політичних наук, доцент кафедри політології та соціології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор політичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Політологія
 • Теорія держави та права
 • Історія держави та права України
 • Історія правових і політичних вчень
 • Соціологія
 • Людина в сучасному соціумі
 • Соціологія громадської думки
 • Соціологія права

Біографія

Освіта:

Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1995 р.)

Аспірантура в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2001 р.)

Досвід роботи:

2003-2005 – викладач кафедри філософії Міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка

2005-2007 – доцент кафедри філософії Міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка

2007-2011 - очолював кафедру суспільно-політичних дисциплін та правознавства Київського університету імені Б.Д. Грінченка

З 2011 – доцент кафедри філософії Київського університету імені Б.Д. Грінченка

 

Професійний і науковий інтерес

Статті:

 1. Панасюк Л.В. Білінгвізм: до аналізу категоріального апарату / Л.В. Панасюк // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 42. – С.594–600.
 2. Панасюк Л.В. Диглосія: до аналізу категорії білінгвізму / Л.В. Панасюк // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 44. – С.583–586.
 3. Панасюк Л.В. До аналізу явища білінгвізму: політичний аспект / Л.В. Панасюк // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 45. – С.600–605.
 4. Панасюк Л.В. Ідентичність та білінгвізм / Л.В. Панасюк // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 46. – С.523–528.
 5. Панасюк Л.В. Мовне середовище Києва / Л.В. Панасюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 47. – С.588–593.
 6. Панасюк Л.В. Ідентичність та білінгвізм в Україні: історико-політологічний аспект / Л.В. Панасюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 48. – С.616–621.
 7. Панасюк Л.В. Ідентичність та білінгвізм в Україні ХХ ст.: історико-політологічний аспект / Л.В. Панасюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 49. – С.615–619.
 8. Панасюк Л.В. Ідентичність та білінгвізм в сучасній Україні / Л.В. Панасюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 50. – С.593–597.
 9. Панасюк Л.В. Багатоманітність ідентичностей: вибір України / Л.В. Панасюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 51. – С.468–472.
 10. Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні до початку ХХ ст. (історико-політологічний аналіз) / Л.В. Панасюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 54. – С.565–568.
 11. Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: асиміляційна політика Російської імперії через військову присутність та політику в збройних силах. (історико-політологічний аналіз) / Л.В. Панасюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 56. – С.512–515.
 12. Панасюк Л.В. К истокам билингвизма на Украине: политика украинского государства в сфере образования (1917-1920 гг.) / Л.В. Панасюк // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013. – №8(33). – Ч.ІІ. – С.134–137.
 13. Панасюк Л.В. Языковая поляризация украинского общества на современном этапе развития государственности / Л.В. Панасюк // Альманах современной науки и образования. – Тамбов, 2013. – №9(76). – С.135–138.
 14. Панасюк Л.В. К истокам билингвизма в Украине: урбанизация, индустриализация и изменение языковой среды городов Украины в составе СССР / Л.В. Панасюк // Молодой ученый. – Чита, 2013. – №9(56). – С.319–323.
 15. Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920-1944 рр. (історико-політологічний аналіз) / Л.В. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Серія Філософія. Політологія). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – №1(115) – С.65–68.
 16. Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1944-1989 рр. (історико-політологічний аналіз) / Л.В. Панасюк // Гуманітарні студії: збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – №21. – С.125–131.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах