Методичний семінар 20 березня 2023 року

     Написання курсових та кваліфікаційних робіт – серйозне випробування і для студентів, і для викладачів, оскільки – це вид діяльності має поєднання самостійного дослідження студента з опануванням методів та вмінь проведення наукового дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Написання курсової роботи має допомогти формуванню творчого мислення студента, перевірити навички збирання, аналізу та інтерпретації джерел й літератури, вміння формулювати висновки та пропозиції. Успішне проведення наукового дослідження та написання курсових робіт залежить від чіткого дотримання основних вимог, що ставляться до них. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня робіт, її змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також їх оформлення.

 

image 2

Факультет у соціальних мережах