Навчання, засноване на дослідженнях: презентація тем наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри історії України

9 жовтня 2015 року відбулася презентація тем наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри історії України з метою залучення студентської молоді до виконання актуальних дослідницьких проектів, а саме:

  • Михайловський В.М. (д.і.н., завідувач кафедри історії України) – «Історичні міста України домодерного періоду в X-XVIII ст. та формування регіонів» – створення бази даних з матеріалами про історичні міста України;
  • Салата О.О. (д.і.н., професор) – «Архітектоніка культурного простору міста» – розробка історико-урбаністичної проблематики;
  • Будзар М.М. (к.і.н., доцент) – «Приватновласницький маєток на землях Лівобережної України XVIII – початку ХХ ст. як історико-культурний феномен» – поглиблене вивчення суспільно-політичного та мистецького середовища панських маєтків Чернігівщини і Полтавщини, а також дотичної до цього проблематики, насамперед генеалогії українського дворянства;
  • Бонь О.І. (к.і.н., доцент) – «Історична біографістика» – осягнення через біографію як історико-культурологічне явище ролі окремих осіб в історичному процесі;
  • Тарасенко О.О. (к.і.н., доцент) – «Історична школа В.Б. Антоновича» – дослідження традицій вивчення і викладання історії в Університеті св. Володимира в ХІХ – на початку ХХ ст.;
  • Баранова Н.В. (к.і.н., доцент) – «Київські митрополити ХІХ ст.» – історико-біографічні студії, присвячені ієрархам православної церкви, що керували Київською єпархією;
  • Ковальов Є.А. (к.і.н., старший викладач) – «Гласні київської міської думи 1871-1919 рр.» – це дослідження має просопографічний характер, маючи на меті створення «колективного портрету» діячів міського самоврядування з базою даних про них і є початком ширшого наукового проекту «Міські урядники Києва від XVI до ХХІ ст.».

Результати наукових розвідок за цими темами будуть оприлюднюватися на університетському веб-порталі.

 

Факультет у соціальних мережах