Основні напрями наукової роботи

Прізвище, ім’я,
по батькові

Наукові проблеми

Салата
Оксана
Олексіївна

Інформаційні процеси на території України в роки Другої світової війни (1941-1945рр).

Щербак
Віталій
Олексійович

Проблеми ранньомодерного суспільства України, українського державотворення та історії українського козацтва.

Михайловський
Віталій
Миколайович

Соціальна історія руських земель Польської держави у пізньосередньовічний і ранньомодерний час.

Гедьо Анна Володимирівна

Історія греків Північного Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Андрєєв Віталій Миколайович

Інтелектуальна історія, історіографія, історія історичної науки, історія археології, методологія історії, юдаїка, історія Південної України, історія Східної Європи.

Тарасенко
Ольга
Олексіївна

Школа істориків Університету Св. Володимира ХІХ ст. в історіографії. Історія історичної освіти і науки ХІХ ст. Історія культури України ХІХ ст.

Бонь
Олександр
Іванович

Історична біографістика, охорона пам’яток, музейництво, історія інтелігенції, новітня історія України 1920-1930 рр.

Іванюк Олег
Леонідович

Історична урбаністика, джерелознавство нової і новітньої історії України, етнічні процеси в Наддніпрянській Україні в Новий час, військово-історичні дослідження.

Будзар
Марина
Михайлівна

Історія культури; становлення української історико-культурологічної думки, панська садиби Лівобережної Україні XVIII–XIX ст. століття як історико-культурний феномен, маєткові комплекси Лівобережної України як історико-культурні пам’ятки.

Ковальов Євген
Аркадійович

Історична урбаністика, соціальна історія.

Гуменюк Олена Анатоліївна

Історія української еміграції, історія української та світової культури, міграційні процеси, українські молодіжні організації за кордоном, новітня історія України та країн Європи, проблеми ідентичності українців у світі, міжнародні відносини, музеєзнавство, інтернаціоналізація вищої освіти.

Куцик Руслан Ростиславович

Перша світова війна, Російська імперія, інформаційна політика, пропаганда, інформаційні війни, історія засобів масової інформації, карикатур, плакатів та зображень

Факультет у соціальних мережах