Хрипко
Контактна інформація

s.khrypko@kubg.edu.ua

Хрипко Світлана Анатоліївна

Доцент кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат філософських наук, доцент

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

  1.  Хрипко С. Ціннісні акценти духовно-креативних тенденцій освітньої культури в сучасній Україні / С. Хрипко, К. Пасько. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011 – 262 с.
  2.  Хрипко С.. Трипільські Венери і українські Мадонни – молитва Небу втілена в землі // Наука про культуру: культурологія, CulturalStudies, культуроведение. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015 –  С.266-286.

Підручники та посібники:

  1.  Хрипко С., Яценко Г. Аксіологія освіти в сфері комунікативної культури: ціннісні акценти, комунікативні тенденції, дистанційний формат. – К.: НПУ ім.  М. П. Драгоманова,  2011 – 270 с.
  2.  Хрипко С., Етно-аксіологічна палітра традиційної української культури – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012 – 266 с.

Статті:

  1.  Хрипко С. А. Постать і образ вдови в українській та біблійній традиції // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 28 (41). – С. 7-25.
  2.  Хрипко С. А. Трипільські Венери й українські Мадонни – молитва Небу втілена в землі // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 27 (40). – С. 16-23.
  3.  Хрипко С. А. Віфлеєм – в родині кожного з нас // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – № 30 (43). – С. 9-16.
  4.  Хрипко С. А. Геополітика та геопсихологія як джерела формування специфіки української релігійності та характерних охнак національної ментальності // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – № 29 (42). – С. 50-59.
  5.  Хрипко С. А. Духовні акценти культури ім»янаречення: етногенез імен та давній український іменослов // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – № 32 (45). – С. 10-18.
  6.  Хрипко С.А. Духовний спадок етнокультури українців: вірування, міфологічний образи, демонологія // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – № 36 (49). – С. 27-37.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах